Verslag Nationale paritaire commissie (NPC) van 14 februari 2020

Tijdens de NPC van 14 februari heeft ACOD/CGSP opnieuw haar opmerkingen over dit voorstel geuit.

ACOD/CGSP stemde tegen, ACV nam akte van de tekst. De Belgische spoorwegen stemde voor.

Bijgevolg gaat het dossier door gezien het geen aanpassing betreft het ARPS-bundel 541 “Dienst -en arbeidstijd” (Statuut).

De CEO van de NMBS heeft evenwel verklaard dat er opnieuw gesprekken opgestart gaan worden op lokaal niveau. De eerste gesprekken vinden mogelijks volgende week al plaats.

Op dit overleg zullen we de lokale gevoeligheden opnieuw naar voren schuiven.

 

Wat is er beslist?

TW 5-weken systeem:

Er komt een maandelijkse toelage van 90€ aan 100% (153€/maand aan de huidige index) om shiftwerk aan te moedigen.

Op voorwaarde van het invoeren van het systeem volgens een 5-weken roulement, waaronder 1 week met nacht en 1 weekend.

De toelage wordt niet betaald aan personeelsleden die de voorzien rotatie niet volgen.

De werkorganisatie zal lokaal besproken worden en op lokaal niveau ingevoerd worden, rekening houdend met het sociaal overleg.

Nota ACOD: Er is op dit moment GEEN sprake meer om iedereen naar het stelsel van enkelvoudige ploeg, onregelmatig stelsel te plaatsen (dus geen vastgelegde CV, geen invoering CX en RX)

Ook de verplichte dagdienst in weekends staat NIET in de tekst.

De volledige tekst is te verkrijgen bij onze lokale militanten.

Hoe moet het verder?

ACOD/CGSP zal zich beraden over de impact van deze goedkeuring door de Belgische spoorwegen.

We hopen dan ook op snel en constructief overleg vanuit NMBS Technics.

We vragen maximale respect voor lokale gemaakte (en te maken) afspraken!