DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

Na onze resolute afwijzing van het ontwerp van Protocol van Sociaal Akkoord en onze succesvolle staking op 19 december 2019, had het Stuurcomité op de vergadering van 9 januari 2020 een nieuw voorstel geformuleerd:

1) het voorgelegde en afgewezen ontwerp van Protocol van Sociaal Akkoord wordt afgevoerd en de productiviteitsverhogende maatregelen worden eveneens ingetrokken;

2) een ecocheque van 200 euro zal worden toegekend aan alle spoorwegarbeiders, zonder enige tegenprestatie;

3) de huidige hospitalisatieverzekering zal worden behouden, zowel voor de actieve als de gepensioneerde spoorwegwerknemers en hun begunstigden. De procedure voor de verlenging van de hospitalisatieverzekering wordt opgestart;

4) voortzetting van de aanwervingen, zowel kwantitatief (garantie van meer dan 2.800 nieuwe aanwervingen in 2020) als kwalitatief (op wettelijke basis in overeenstemming met de wet van 1991 – statutaire aanwervingen).

Dit voorstel, dat voor alle duidelijkheid geen Protocol van Sociaal Akkoord is, werd door de syndicale organisaties aanvaard op de vergadering van het Stuurcomité van 22 januari 2020.

Bovendien zal het Stuurcomité zich bezinnen om naar het najaar toe de contouren te schetsen van een nieuw Protocol van Sociaal Akkoord, waarin de prioriteiten van ACOD SPOOR op gebied van werkgelegenheid, welzijn op het werk, behoud van het Statuut en koopkracht, moeten worden geïntegreerd.

 

Alleen dankzij de vastberadenheid van ACOD SPOOR, bevestigd door het succes van onze stakingsactie op 19 december ll., werd het mogelijk gemaakt de nefaste ambities van het management terug te draaien.

 

Let wel, vandaag nog meer dan gisteren, is waakzaamheid en vastberadenheid geboden om ervoor te zorgen dat deze toezeggingen worden nagekomen.

 

ACOD SPOOR, uw sociale locomotief!