DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

Onze stakingsactie van 19 december was een treffer in de roos. De opvolging van onze oproep tot staken, werd over de hele lijn goed opgevolgd, in alle beroepscategorieën en over de drie entiteiten heen. Een ferme pluim aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen! 

De directies van de Belgische Spoorwegen hadden dit duidelijk niet verwacht.

Op het sturingscomité van vorige week donderdag werd ons dan ook een voorstel gedaan.

Het voorstel bestaat uit verschillende delen:

-       Het huidige directievoorstel van sociaal protocol met verhoogde productiviteitsmaatregelen wordt ingetrokken. Er worden nieuwe onderhandelingen aangevat met als doelstelling in het najaar tot een resultaat te komen. De stuurgroep concentreert zich verder op de middelen die moeten worden ingezet om de voor 2023 geplande liberalisering doeltreffend aan te pakken;

-       Een ecocheque van 200 euro voor alle spoorwegmedewerkers, zonder tegenprestatie;

-       De procedure tot voortzetting van de huidige hospitalisatieverzekering, zowel voor de actieve als gepensioneerde spoorwegmensen en hun begunstigden, wordt opgestart;

-       Voortzetting van de aanwervingen op basis van de wet van 1991 (statutaire aanwervingen) met volgende doelstellingen:

NMBS : 1.868,7 FTE’s

Infrabel : 953 FTE’s

HR RAIL : 42 FTE’s

Er werd op het sturingscomité afgesproken te communiceren op het moment dat het voorstel in een concrete tekst werd overgemaakt aan de sociale partners.

ACOD SPOOR/CGSP CHEMINOTS houdt zich aan deze afspraak en communiceert pas nu na ontvangst en bevestiging van het voorstel.

Het voorstel wordt aan onze gewestelijke syndicale instanties voorgelegd ter advies. Op 22 januari komt het Nationaal Uitvoerend Bureau samen om een beslissing te nemen.