DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

Te Brussel ging op 1 april 2014 een Nederlandstalige werkgroep met jonge militanten van de sector door. Vertegenwoordigers van alle Nederlandstalige gewesten waren aanwezig om zich te buigen over de werking van onze vakbond naar de jongeren toe. Er is een grote instroom van jongeren binnen de Belgische Spoorwegen en binnen onze vakbond. Er is dus nood om de jongerenwerking van ACOD-Spoor op het nationale en gewestelijke niveau opnieuw te stimuleren.

 Sinds het Statutaire Congres van 2008 maken 3 jongeren deel uit van het Nederlandstalig Algemeen Bestuur die bijgevolg ook deel uit van het Nationaal Uitvoerend Bureau. Per district (NW, NO, Centrum) wordt 1 jongere aangesteld. In de delegatie van jongeren moet minstens 1 vrouw aanwezig zijn. De jongeren worden om de 2 jaar vervangen. Deze regeling is van toepassing op de beide taalvleugels.

 

Sinds 2009 organiseert ACOD bijeenkomsten met jongeren die lid zijn van de onze vakbond. Dit moet hen toelaten kennis te maken met onze vakbond en sommigen onder hen te stimuleren om zich in te schrijven als militant. Deze bijeenkomsten resulteren in het organiseren van een jongerencongres te Hasselt op 8 december 2011. Een 120-tal gemotiveerde jongeren, zo wel leden als militanten, beantwoordden onze oproep en waren die dag aanwezig. Op het congres werd dan in werkgroepen gedebatteerd over thema’s zoals statutaire vs. contractueel, verhouding privé/werk, liberaliseren / privatisering enz..

Tijdens de werkgroep van 1 april werd er nagedacht hoe we de werking van onze vakbond naar de jongeren toe verder kunnen verbreden. Iedereen was het er over eens dat er een betere communicatie moet komen naar de jongeren toe. Zo moet er beter worden geïnformeerd over het nut van een vakbond, wat een vakbond specifiek voor jongeren kan betekenen, welke de verwezenlijken zijn van de vakbond naar jongeren toe. Daarnaast werd er aandacht gevraagd voor thema’s als de voordelen ten gunste van jongeren via de Kas van de Sociale Solidariteit, de systemen van loopbaanonderbreking en de verhouding privé/werk, de samenstelling van het loon, de verdraagzaamheid op de werkvloer, Europa  enz.. Ook zijn de jongeren van oordeel dat ze binnen de vakbond meer inspraak moeten krijgen in thema’s die hun rechtstreeks aanbelangen en waarmee ze het verdere verloop van hun loopbaan te maken krijgen.

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.