De voorbije dagen werden reizigers en personeelsleden bevangen door de hitte. De opgelegde besparingen hebben de modernisering (airco) van het materieel vertraagd. De extreme temperaturen leggen bovendien technische beperkingen bloot.

ACOD Spoor stelt hierbij voor dat bij “CODE ORANJE/ROOD voor hitte” automatisch een aangepast transportplan wordt opgesteld. Het treinaanbod zou dan uitsluitend moeten bestaan uit modern materieel wat het aantal treinen beperkt.
 
Extreme temperaturen vragen uitzonderlijke maatregelen. De gezondheid van reizigers en personeelsleden primeert.