DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

           
In overeenstemming met de besluiten van de instanties binnen ACOD SPOOR/CGSP CHEMINOTS, respectievelijk op 20 november, werden de eisen aan het management voorgelegd met het verzoek een antwoord te geven tegen 28 november.

Tijdens de werkgroepvergadering van 28 november en de verzoeningsvergadering van 9 december 2019, hebben we vastgesteld dat de directie weigert tegemoet te komen aan de legitieme eisen van het personeel op het gebied van tewerkstelling, welzijn op het werk en koopkracht:

  • Een loonsverhoging van 1,1%, zoals voorzien in het Interprofessioneel Akkoord, dat ook betrekking heeft op de werknemers van autonome overheidsbedrijven ;
  • Voldoende statutaire aanwervingen voor een kwaliteitsvolle dienstverlening die bovendien een antwoord biedt op de klimaatproblematiek ;
  • Handhaving van de 36 uur voor al het huidige en toekomstig personeel ;
  • Identieke beloningsvoorwaarden voor contractuele en statutaire medewerkers, gebaseerd op barema's en niet "op basis van verdienste" zoals geëist door het management.

De afgelopen acht maanden heeft CGSP Cheminots - ACOD Spoor de sociale dialoog alle kansen gegeven, maar vandaag moeten we vaststellen dat de onderhandelingen zijn mislukt door de onverzettelijkheid van het management dat doof blijft voor de verwachtingen van alle personeelsleden - én reizigers.

De spoorwegmannen en – vrouwen willen dan ook hun stem laten horen.

De afgelopen 5 jaar werd het personeel geconfronteerd met onrealistische besparingsmaatregelen van de regering Michel – De Wever - Wilmès: een productiviteitstoename van 20% en een verlies van 4.500 jobs !

Het personeel vraagt betere arbeidsvoorwaarden en middelen om haar taken van de openbare dienst zo maximaal mogelijk te kunnen vervullen.

Het personeel weigert pertinent dat de veiligheid en de kwaliteit van de dienstverlening in het gedrang komen door onrealistische eisen op het gebied van productiviteit en flexibiliteit.

Daarom heeft CGSP Cheminots - ACOD Spoor besloten om een actieplan uit te voeren:

- 24-uren nationale staking die zal beginnen op woensdag 18 december om 22.00 uur tot donderdag 19 december om 22.00 uur.

- het voortzetten van een informatie- en mobilisatiecampagne

- de voortzetting van het actieplan zal vanaf medio januari 2020 ten uitvoer worden gelegd.

 

 

Pierre LEJEUNE                                  Ludo SEMPELS – Etienne LIBERT

Nationale Voorzitter                                   Algemeen secretarissen