DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN


De afgelopen maanden vonden onderhandelingen plaats tussen de directie en vakbondsorganisaties in het vooruitzicht van het afsluiten van een sociaal akkoord 2020 / 2022. Op 21 november hebben wij de directie laten weten dat, na raadpleging van onze leden, het ontwerp van sociaal akkoord werd verworpen en hebben onze vier eisen neergelegd:

Wij gaven de directie een week tijd om tegemoet te komen aan 4 eisen.
• Een loonsverhoging van 1,1% zoals bepaald in het IPA dat ook van toepassing is op de werknemers van de autonome overheidsbedrijven.
• Statutaire wervingen voor een kwaliteitsvolle dienstverlening.
• Het behoud van de 36-urenweek voor al het huidig en toekomstig personeel.
• Dezelfde loonvoorwaarden voor het contractueel personeel als voor het statutair personeel op basis van de loonschalen en niet “prestatie gerelateerd” zoals de directie voorstelt.
Deze eisen werden besproken tijdens een vergadering op 28 november 2019. De directie heeft geen gunstig antwoord gegeven op onze eisen.
Bijgevolg heeft het Gemeenschappelijk Vakbondsfront beslist om op 12 december een concentratie van spoorwegpersoneel te organiseren.

Ludo Sempels ACOD Spoor Luc Piens ACV Transcom