DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN


Werknemers verdienen respect!


De private en publieke sectoren bundelen hun syndicale krachten tegen een beleid dat elke zin voor realiteit heeft verloren.

De bedrijven maken meer winst en de regering brengt de positieve economische conjunctuur in ons land aan als haar voornaamste daadkracht.

Maar de werknemers worden nog steeds niet beloond.

Zelfs de geleverde inspanningen om de bankencrisis te overbruggen, worden genegeerd. Integendeel, we worden geconfronteerd met onrealistische besparingen en een verminderde koopkracht.

De opgelegde besparingsmaatregelen van drie miljard bij de spoorwegen door de regering Michel De Wever ondermijnen het werk-privéleven van zowel de werknemers als de reizigers: de verhoogde werkdruk bij het personeel en de verminderde dienstverlening die de reizigers dagelijks moeten ondervinden.

Bovendien hebben de besparingsmaatregelen een zware impact op het leefmilieu. Met deze besparingen maakt de regering zich ongeloofwaardig in het huidig debat rond klimaatneutraliteit.

Terwijl de Belgische spoorwegen drie miljard euro moeten besparen, worden salariswagens jaarlijks met 4 miljard euro gesubsidieerd. De files realiseren jaarlijks een economische stilstand van 8 miljard euro (cijfers VBO). De impact op het milieu is niet te berekenen en is onherstelbaar.

De Belgische spoorwegen hebben de opgelegde besparingen structureel moeten compenseren met onder andere volgende maatregelen en gevolgen:

- Operationele personeelstekorten met een familiale impact en een verhoogde psychosociale belasting (verhoogde werkdruk, minimale verlofmogelijkheden,…);
- Doorgedreven centralisaties van ondersteunende diensten, eveneens met een familiale impact voor betrokkenen (lange verplaatsingen, kinderopvang, aankoop tweede wagen,…);
- Uitbesteden van ondersteunende spoorwegdiensten aan externe bedrijven;
- Sterk verminderde toezicht en aanwezigheid van personeel in de stations;
- Opgelegde besparingen maken een verhoogde koopkracht onbereikbaar (géén baremaherzieningen);
- Minder dienstverlenende contactpunten voor de reizigers (minder geopende loketten, minder stationspersoneel,…);
- Het uitblijven van een gegarandeerde tussenkomst voor andersvalide reizigers in real time wegens onvoldoende stationspersoneel;
- De parkingmogelijkheden aan de stations zijn meer en meer betalend (en zeker niet goedkoop!);
- Langere treinritten en minder stiptheid tengevolge de opgelegde besparingen op vlak van infrastructuur, materieel en personeel.

ACOD Spoor roept iedereen op om een sterk signaal te geven aan onze werkgever: de overheid.

De opgelegde besparingen hebben een impact op onze spoorwegfierheid, het welzijn op het werk en onze familiale levenssfeer.

De werknemers zijn de doeners. Niet de huidige beleidsmakers.

De stakingsaanzegging loopt van dinsdag 12 februari 22u tot woensdag 13 februari 22u.

#13feb