DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

Sinds haar aantreden breekt de regering-Michel onze pensioenen af. Haar opzet? Langer werken voor minder pensioen! Enkele voorbeelden van de afbraak:

  • Optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd van 65 naar 67;
  • Verhogen van de leeftijd voor vervroegd pensioen van 62 naar 63;
  • Afschaffen van de pensioenbonus voor wie langer werkt;
  • Onderuithalen ambtenarenpensioen (waaronder het specifiek spoorwegstelsel!!!);
  • Minder pensioen voor iedereen.

Het kan anders en beter. Wij willen een pensioengarantie!

  • de wettelijke pensioenleeftijd op 65 jaar;
  • een minimumpensioen van 1.500 euro;
  • stevige wettelijke pensioenen berekend op 75% van je gemiddeld loon (i.p.v. 60% nu);
  • serieuze en specifieke regeling voor zware beroepen en belastend werk;
  • sterke sociale zekerheid, rechtvaardig gefinancierd.

Laat je stem horen! Betoog mee op 19 december. Afspraak om 10u30 op de Albert II-laan aan het Noordstation in Brussel. 

De spoorwegmensen die wensen deel te nemen aan de betoging worden gedekt door een stakingsaanzegging die start op maandag 18 december 22 uur tot dinsdag 19 december 22 uur. Meer info bij uw gewestelijke secretaris.


ACOD SPOOR BLIJFT WAKEN OVER DE RECHTEN VAN HET SPOORWEGPERSONEEL EN DE DIENSTVERLENING NAAR ONZE REIZIGERS TOE!