DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN


Wij zijn de voortdurende aanvallen van de regering en de werkgevers op onze centen en de rechten van de werknemers grondig beu! De sociale achteruitgang moet stoppen. Wij willen een ander beleid, een rechtvaardig en juist beleid.

Als personeelslid van de Belgische Spoorwegen ben je meer dan ooit direct betrokken bij de nieuwe aanvallen op je toekomst, je inkomen, én op je familiaal leven ingevolge het zomerakkoord over de begroting 2018 van de regering Michel!

Niet alleen tijdens je actieve loopbaan word je door deze regering duchtig te grazen genomen, maar ook het waardig pensioen, of het brugpensioen waar u zo op gerekend had zit onder voortdurend spervuur.

De regering blijft inhakken op de openbare diensten in het algemeen en op de Belgische Spoorwegen! Ze laat proefballonnen op over privatisering van overheidsdiensten en wil de openbare sector de mond snoeren door ons stakingsrecht aan te vallen.

Wij eisen dat de regering haar maatregelen bijstuurt en het overleg terug een kans geeft.

Daarom roepen wij het personeel van de Belgische Spoorwegen op om het werk neer te leggen op dinsdag 10 oktober 2017, voor jezelf en uit solidariteit met vele andere sectoren van de ACOD.

STAAK MEE OP 10 OKTOBER!

Onze leden die loonverlies lijden door deelname aan deze stakingsdag zullen ingedekt worden door een stakingsvergoeding.

Geschenken aan de werkgevers Pensioenen
 • De verlaging van de werkgeversbijdragen voorziet geen enkele tegenprestatie op vlak van werkgelegenheid.
 • De taxshift (cadeau aan het patronaat) leverde, ondanks een formele belofte, helemaal niets op voor de gepensioneerden, integendeel, velen gingen er op achteruit.
 • De regering wil meer flexibiliteit op werkgeversmaat, meer flexi-jobs en vrijetijdswerk, onwaardige contracten en veralgemening van interimarbeid. Ze zet zo druk op vaste contracten en ondergraaft de opbouw van rechten en financiering van de sociale zekerheid
 • Ze zet ook het mes in gelijkstellingen. Zo zullen voortaan bepaalde werklozenperiodes en jaren brugpensioen niet meer volwaardig meetellen voor uw pensioenberekening.
 • Het pensioenbedrag voor die periodes zal niet berekend worden op basis van het laatste verdiende loon, maar op basis van een forfait. Zij besliste ondertussen om de uitzondering voor 50-plussers te schrappen waardoor zij ook na een jaar werkloosheid maar een minimum aan pensioenrechten zullen opbouwen. Gemiddeld gezien verliezen zij daardoor tussen de 133 en 152 euro pensioen per maand.
 • De regering gaat ook verder met de invoering op termijn van een pensioenpuntensysteem. Dit systeem zorgt voor enorme onzekerheid en voor gegarandeerde sociale achteruitgang
Loon-en arbeidsvoorwaarden Privatisering
 • De regering doorkruist het sociaal overleg op cruciale dossiers: loonvorming, ontslagvoorwaarden, statuten, …
 • De regering gaat maar verder en verder met het besparen op werkingsmiddelen van de openbare diensten. Ook bij de Belgische Spoorwegen staat het water ons aan de lippen. Deze regeerperiode wordt er 3,1 miljard euro bespaard op ‘het spoor’.
 • Door onderfinanciering en afbouw van de dienstverlening bij de Belgische Spoorwegen (en andere overheidsdiensten) probeert men ons “vakkundig af te maken” om later te kunnen aantonen dat privatisering de oplossing zou zijn. Hoe doorzichtig kan de politiek zijn?
Sociale rechten Minimale dienstverlening
 • De regering bespaart systematisch en steeds meer en meer op sociale uitgaven en treft hiermee veel ‘gewone mensen’ en maakt jacht op (langdurig) zieken en werkonbekwamen.
 • In deze begroting voorziet men nieuwe besparingen op sociale uitgaven, dit keer voor 500 miljoen euro
 • De regering duldt geen kritiek op haar antisociaal programma en is volop bezig om het stakingsrecht de kop in te drukken door invoer van minimale dienst. Zij wil kost wat kost de vakbonden verzwakken, zodat wij niet meer ten volle zouden kunnen opkomen voor uw rechten!