DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN


De regeringspartijen hebben het sociaal overleg totaal onmogelijk gemaakt. Er wordt op geen enkele manier tegemoetgekomen naar onze voorstellen inzake pensioenvoorwaarden en zware beroepen.

Integendeel, deze regering wil het statuut en de huidige pensioen-voorwaarden uithollen en dreigt opnieuw met privatisering. Er is geen respect voor onze gedane inleveringen. De afbraakpolitiek is volop aan de gang!

We reageren niet alleen als vakbondsleden, maar vooral als spoorwegmensen. De reizigers verdienen een maximale dienst, geen minimale dienst. We moeten dit nu meer dan ooit duidelijk maken met een succesvolle actie zodat we kunnen werken aan een échte maximale dienstverlening. Er moet geïnvesteerd worden in mensen en infrastructuur. Het sociaal en ecologisch gewin is veel te belangrijk.

Uw stakingsbereidheid is dus van het allergrootste belang. Het is nu het moment om deze regering een duidelijk signaal te geven.

Generaties spoorwegmensen hebben gestreden voor onze openbare dienstverlening, onze pensioenvoorwaarden en het statuut. Dat zijn eerbare en correcte verwezenlijkingen. Daar is niets mis mee!

Het is aan onze generatie om deze boodschap duidelijk over te brengen aan de regering.

De stakingsactie start op maandag 9 oktober om 22u tot dinsdag 10 oktober om 22u. Meer gedetailleerde info volgt.


ACOD SPOOR BLIJFT WAKEN OVER DE RECHTEN VAN HET SPOORWEGPERSONEEL EN DE DIENSTVERLENING NAAR ONZE REIZIGERS TOE!