DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

Een minder belicht element van de huidige 48-urenstaking bij de NMBS-groep is de onrust bij het personeel dat overgaat van de NMBS naar goederenvervoerder B-Logistics. ACOD Spoor reageert zo tegen het sociaal plan dat de ter beschikkingstelling moet regelen van het personeel dat die overstap maakt.

Het sociaal plan bevat enkele voorstellen waarmee ACOD Spoor niet akkoord kan gaan:

- jaarlijks kan een quotum van 20% van het spoorwegpersoneel dat ter beschikking gesteld wordt aan B-Logistics teruggestuurd worden naar de NMBS;

- er wordt slechts voor twee jaar de garantie gegeven dat het onderhoud van het rollend materiaal in de werkplaatsen van de NMBS zal gebeuren;

- de vrije dagen en verlofdagen verminderen;

- er is een grote ongelijkheid in de arbeidsvoorwaarden tussen de gedetacheerde arbeiders (PC 140), de bedienden (PC226) en het personeelsstatuut van de Belgische spoorwegen.

ACOD Spoor wil garanties over:

- een uitdovingskader voor de personeelsleden van B-Freight Services (de nog publieke poot van het goederenvervoer bij de NMBS-groep-;

- dat de huidige activiteiten bij B-Logistics zullen voortbestaan en dat het aandeelhouderschap stabiel blijft.

Deze 48-urenstaking loopt nog tot dinsdagavond 20 oktober 2015 om 22 uur.