DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

Staking NMBS

Tijdelijke werkonderbrekingen beperken spoorhinder in Vlaanderen

 Zoals aangekondigd informeert ACOD Spoor vandaag en morgen het NMBS-personeel rond de stand van zaken wat betreft de onderhandelingen over een nieuw Protocol van Sociaal Akkoord en de gevolgen van het Moderniseringsplan voor de NMBS van minister Galant. ACOD Spoor koos daarbij bewust voor tijdelijke werkonderbrekingen om de hinder voor de reizigers beperkt te houden.

De stakingsactie die deze tijdelijke werkonderbrekingen dekt, kadert in een bredere sensibiliseringscampagne van ACOD Spoor om een eerste signaal te geven aan minister van Mobiliteit Galant en aan de directie van de NMBS. ACOD Spoor wil dat er verder werk gemaakt wordt van het sociaal overleg en wil tegelijk duidelijk maken dat er grote onvrede en ongerustheid leeft bij het personeel.

ACOD Spoor is voorstander van een duurzaam spoorbedrijf in publieke handen, dat zowel betaalbaar, betrouwbaar en veilig openbaar vervoer garandeert voor de reizigers, als werkbaar werk aan een eerlijke verloning voor het personeel. De besparingsplannen die de regering oplegt aan de NMBS-groep en het Moderniseringsplan van de minister resulteren volgens ACOD Spoor net in het omgekeerde.

ACOD Spoor blijft vasthouden aan het sociaal overleg en wenst de dialoog met directie voort te zetten om zo te zorgen voor de bijsturingen die volgens ons hoognodig zijn om de toekomst van de NMBS te vrijwaren.