DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

ACOD Spoor informeert personeel over Moderniseringsplan Galant en Protocol van Sociaal Akkoord.

De voorbije maanden is de onrust bij het NMBS-personeel rond de tewerkstelling bij de spoorweggroep flink toegenomen. De onderhandelingen over een nieuw Protocol van Sociaal Akkoord verlopen moeizaam en worden bovendien doorkruist door het Moderniseringsplan voor de NMBS van minister Galant.

Het Moderniseringsplan van minister Galant belooft veel, maar bevat veel onduidelijkheden, o.a. over:

  • de toekomst voor de werkplaatsen;
  • de one-man car;
  • de zware bezuinigingen (3 miljard euro voor de komende 5 jaar) terwijl de treinen wel stipter moeten rijden en er meer zitplaatsen moeten zijn;
  • de ontmanteling van de NMBS, die belangrijke inkomsten zal verliezen door de overheveling van de stations naar Infrabel;
  • de toekomst van HR-Rail, dat in vraag wordt gesteld (wat gebeurt er met de sociale verworvenheden?).

Ook de onderhandelingen over het Protocol van Sociaal Akkoord verlopen minder vlot dan we wensen. Dit protocol moet het kader creëren waarbinnen in de toekomst gewerkt wordt. Het zou duidelijkheid moeten scheppen over de toekomst en doelstelling van de Belgische Spoorwegen en garanties moeten bieden wat betreft de werkgelegenheid. ACOD Spoor betreurt dat na twee jaar heen en weer gepraat er vandaag nog steeds geen resultaat is. Dit had tal van sociale conflicten kunnen voorkomen.

Om druk te zetten tegen de afbraak van de NMBS en jullie te informeren over beide dossiers heeft ACOD Spoor een dubbele stakingsaanzegging ingediend. Om elk personeelslid de mogelijkheid te bieden die sessies bij te wonen, dienden we een stakingsaanzegging in voor 24 uur. Dit gebeurt in twee fases:

-          van zondagavond 18 oktober 2015 van 22u tot maandagavond 19 oktober 2015 22u voor het district Noordwest (Oost- en West-Vlaanderen);

-          van maandagavond 19 oktober 2015 van 22u tot dinsdagavond 20 oktober 2015 om 22u voor het district Noordoost (Limburg en Antwerpen).

 

ACOD Spoor benadrukt dat er geen sporen bezet of toegangen geblokkeerd mogen worden.