DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

NMBS-personeel Marketing en Sales blijft ongerust

De verzoeningsvergadering vanmorgen tussen de NMBS-directie en het gemeenschappelijk vakbondsfront hebben de ongerustheid van het personeel over de aangekondigde loketsluitingen niet weggenomen. Daarom zullen we morgen actie voeren. De hinder voor de reizigers zal evenwel beperkt blijven. 

 

Minder dienstverlening

Op 28 mei 2015 kondigde de Raad van Bestuur van de NMBS aan dat 33 loketten zullen gesloten worden. De laatste sluitingsgolf, in 2012, trof 38 loketten. Nu zou een gelijkaardige operatie doorgevoerd worden. Voor de reizigers betekent dit dat ze in zo goed als alle gevallen geen toegang meer zullen hebben tot de stationsgebouwen en dat het contactpersoneel verdwijnt. De reizigers komen zo voor een gesloten deur te staan en kunnen zich enkel nog tot een automaat wenden. 

Banenverlies

De sluitingen kaderen in het herstructureringsplan “Distributie 2020”, wat leidt tot het verlies van honderden arbeidsplaatsen en een onafwendbare afbreuk van de kwalitatieve dienstverlening. Zo zouden van de 924 lokettenbedienden, die de NMBS in 2014 nog telde, er in 2020 nog slechts 374 overblijven.

Vakbondsactie

Om tegen het verlies van dienstverlening en arbeidsplaatsen te protesteren zullen op 19 juni 2015 in heel het land de loketten gesloten blijven. Het is evenwel niet de bedoeling om met deze vakbondsactie het treinverkeer te verstoren. De reizigers zullen enkel merken wat het betekent om voor een gesloten loket te staan.

In de onderstaande Vlaams en Brusselse stations worden flyers uitgedeeld aan de reizigers om hen te informeren van wat hen te wachten staan: Antwerpen-Centraal, Mechelen, St-Truiden, (van 9u tot 11u), Brussel –Noord, Brussel Zuid, Brussel Centraal, Brussel-Schuman, Brussel Luxemburg, St-Genius-Rode, Gent St-Pieters, Brugge, Kortrijk en Oostende.