DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

TRANSCOM                                                                

 

Actie op vrijdag 19 juni 2015

Beste reiziger,
Het verkooppersoneel van de Belgische Spoorwegen is slachtoffer van een drastisch afbouwscenario dat de afschaffing van 2/3e van het personeel voorziet binnen de eerste vijf jaar. Zo besliste de Raad van Bestuur van de NMBS op 30 mei 2015 om reeds 33 loketten te sluiten, hetgeen de aanzet is tot een verdere afbouw van de
dienstverlening.

Als reactie op deze plannen heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront een actie aangekondigd voor het verkooppersoneel op 19 juni 2015. Het is niet de bedoeling om met deze actie het treinverkeer te storen.

Het verkooppersoneel wenst u blijvend ten dienste te staan om u te helpen en te informeren… Een automaat kan de loketbediende immers niet vervangen.

Uit onvrede met de beslissing van de Raad van Bestuur kan het dan ook gebeuren dat op vrijdag 19 juni een aantal loketten gesloten zal zijn. Onze verontschuldigingen voor het eventuele ongemak. 

Jean Pierre Goossens
Algemeen Secretaris
ACOD-spoor
                                                    Luc Piens
Algemeen Sectorverantwoordelijke Spoor
ACV-Transcom