DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

Het Nationaal Uitvoerend Bureau van de ACOD Spoor / CGSP Cheminots bestudeerde vandaag de voorstellen die na de stakingsaanzegging van 17 juni 2014 door de directie werden ingediend. Aangezien die als onvoldoende werden bevonden, bevestigt ACOD Spoor / CGSP Cheminots unaniem de algemene 24-urenstaking, van zondag 29 juni 22u tot maandag 30 juni 22u.

 

 

Hoewel de Directie haar voorstel zorgvuldig heeft aangepast en de verpakking ervan heeft verfraaid, stelt het ACOD Spoor vast dat er geen oplossing geboden wordt voor het probleem van de vrije dagen. Integendeel, het personeelsbestand blijft aan sneltempo afnemen, ten koste van de gezondheid van het personeel en de spoorwegveiligheid. Ter herinnering: het personeelsbestand van de Belgische spoorwegen is gedaald van 38.000 personeelsleden op 1 januari 2011 tot 34.000 personeelsleden vandaag. Geen enkel Belgisch bedrijf kende in die periode een grotere personeelsafbouw.

Voor wat de filialen betreft, kan ACOD Spoor alleen maar vaststellen dat er ondanks de wil van de politieke verantwoordelijken minder filialen zijn (die evenwel versterkt werden). Dit beleid wil enkel het aantal banen binnen de Spoorwegen verminderen en de sociale dumping organiseren.

Voor wat het vervoersplan betreft, zijn de wijzigingen in vergelijking met het oorspronkelijke project eerder kosmetisch van aard. Ondanks onze talrijke verzoeken zijn de gevolgen voor het personeel nog steeds niet gekend. Blijkbaar worden ze bepaald door budgettaire doelstellingen. Het ontbreekt het vervoersplan aan enige ambitie in vergelijking met de belangrijke investeringen die gedaan worden in de infrastructuur en het rollend materieel. Volgens ACOD Spoor zal het vervoersplan niet de kwalitatieve dienstverlening bieden die de bevolking mag verwachten van een openbare dienst.

ACOD Spoor excuseert zich bij de reizigers en festivalgangers voor het ongemak dat de treinstaking veroorzaakt en raadt hen aan rekening te houden met ernstig verhinderd spoorverkeer van zondagavond 22u tot maandagavond.

 

Michel Abdissi                                Serge Piteljon  -  Jean Pierre Goossens

Voorzitter                                                     Algemeen secretarissen