Door de vergrijzing en de zorg die dit met zich meebrengt zijn meer en meer bejaarden genoodzaakt om gebruik te maken van de mogelijkheid tot opname in kortverblijf. De ellenlange wachtlijsten maken het praktisch onmogelijk om direct te worden opgenomen in vast verblijf in een RVT. Wanneer iemand thuis tijdelijk of definitief niet zelfstandig kan functioneren of wanneer bijvoorbeeld één van de partners overleden is kan het wenselijk zijn voor een korte tijd te worden opgenomen in een RVT. In de meeste gevallen gebeurt dit in afwachting van de mogelijkheid tot vast verblijf.

De kosten van deze opname zijn even hoog als deze voor een vast verblijf. In sommige gevallen zijn deze hoger en moeten er ook nog bijkomende supplementen worden betaald voor een aantal diensten.

Opname in kortverblijf betekent ook dat de kosten thuis nog verder moeten worden gedragen (huur, energie….). Voor veel gepensioneerden is dit een zware dobber. Voor alleenstaanden is dit een zeer zware financiële opdoffer.

Een zorgbehoevende oudere kan voor maximum 60 opeenvolgende dagen en maximum 90 dagen verspreid over een kalenderjaar (van 1 januari tot 31 december) opgenomen worden in kortverblijf in een RVT.

De Sociale Solidariteit van de NMBS verleent sinds 1 november 1990 een bijstand aan de man of de vrouw van wie de partner opgenomen is in een tehuis. Vanaf 1 januari 2010, op aandringen van het acod, wordt een forfaitaire tegemoetkoming voorzien voor opname in een dagverzorgingscentrum voor bejaarde personen.

In de loop van de maand december van 2011 heeft acod een brief gericht aan de leidinggevende ambtenaar van het Nationaal Subcomité van de Sociale Werken met de vraag ook te voorzien in een tegemoetkoming voor de opname in kortverblijf in een RVT.

Tijdens de bijeenkomst van het comité op 19 maart 2012 wordt door de Maatschappij een voorstel voorgelegd.

Er wordt voorgesteld om aan de rechthebbenden die voor kortverblijf kiezen, een vaste tegemoetkoming toe te kennen van 10,00 euro per dag voor de duur van maximum 60 dagen per jaar.

Om niet systematisch de eerste 60 dagen van een definitieve opname in een RVT te subsidiëren zal de tussenkomst enkel worden toegekend wanneer de duur van het verblijf beperkt is. Het verblijf mag niet meer dan 3 maanden in totaal duren en de begunstigde moet na het verblijf opnieuw naar zijn thuis of het huis van een naaste terugkeren.

Het voorstel van de Maatschappij is een goede stap vooruit en komt in grote mate overeen met de vraag van acod. Het voorstel werd goedgekeurd en de maatregel gaat in voege vanaf 1 mei 2012.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nationaal secretaris