Stilaan herneemt het ‘normale’ leven.
Onze bewegingsruimte wordt opnieuw een stuk groter en we kunnen onze sociale contacten beetje bij beetje hervatten.
Uiteraard zal het nog een hele tijd duren voordat het opnieuw is zoals vroeger en misschien wordt het wel nooit meer hetzelfde. De mens is veerkrachtig en we hebben in heel ons bestaan als soort grote rampen overleefd. Telkens hebben we daarna de draad weer opgenomen.
Ook nu zal dit gebeuren.

De naschok moet echter nog komen want heel het economisch systeem is van de ene dag op de andere stilgevallen. Dat
heeft sporen nagelaten met een ferm prijskaartje. Mensen verliezen hun job, waar dan ook. Bij het spoor gaan we ook
stilaan opnieuw in normale modus maar ook bij ons zullen de gevolgen zich laten voelen. De NMBS lijdt een verlies van 70
miljoen euro per maand en ook Infrabel heeft een deel van de inkomsten zien verdwijnen omdat er minder treinen gereden
hebben over de spoorinfrastructuur.
Ondanks de financiële moeilijkheden werd voor de contractuelen geen technische werkloosheid ingevoerd. 

Heropstart

De heropstart van het gewone transportplan op 4 mei verliep – volgens de informatie die we verkregen van het terrein –
zonder noemenswaardige problemen. De nodige beschermingsmiddelen werden ter beschikking gesteld voor het personeel.
Het rollend materieel wordt bijkomend gereinigd en mobiele poetsploegen worden ingezet om tijdens de rit handvatten,
deuren, tafeltjes enz. te reinigen. We geven een pluim aan deze mensen die niet opvallen, maar wel een belangrijke taak
uitvoeren.
We zijn ondertussen weer een aantal weken verder, maar de bezettingsgraad in de treinen blijft slechts een fractie van
deze voor de crisis. Hierdoor is ook de verkoop van de tickets in elkaar gestuikt en blijven de inkomsten zeer laag. Doordat
het tot nu toe niet mogelijk is om te controleren in de trein treedt een schadelijk gewenningsverschijnsel op, namelijk dat
reizigers gewoon geen vervoerbewijs meer aankopen. Wij vrezen dan ook dat wanneer de controle hernomen wordt onze
treinbegeleiders te maken zullen krijgen met bepaalde reizigers die hiervoor geen begrip zullen tonen. Een doorgedreven
communicatie naar de reizigers dat ze een geldig vervoersbewijs moeten hebben, is dus onontbeerlijk. Bovendien zal, op het ogenblik dat de controle opnieuw start, het van het grootste belang zijn dat de veiligheidsdiensten voldoende ondersteuning bieden.

Niet alleen wanneer dit noodzakelijk is, maar vooral ook preventief.

Meer reizigers

De vakantie staat voor de deur en hopelijk vinden de reizigers de weg terug naar  de trein om onder meer daguitstapjes te
maken in ons land. Maar we zijn ervan overtuigd dat de grote test zal volgen in september bij het begin van het nieuwe
schooljaar. Wanneer de schoolpoorten opnieuw geopend worden en ook de bedrijven volledig zullen opstarten, zal blijken
of het aantal reizigers zich zal herstellen op een ‘normaal’ niveau. We hebben er uiteraard alle belang bij dat dit gebeurt,
met de zekerheid dat de veiligheid gegarandeerd blijft.

Hoopvol kijken naar (nabije) toekomst

Hopelijk blijven de cijfers van de corona-besmettingen gunstig evolueren en krijgen we in het najaar geen tweede uitbraak.
Een tweede lockdown zou niet alleen dramatische gevolgen hebben voor de economie, maar ook voor de mentale gezondheid van de mensen.
Het is alvast bemoedigend dat de versoepeling van de maatregelen geen negatief effect hebben op de coronacijfers. Laat
ons ervan uitgaan dat dit zo blijft en we, rekening houdend met de omstandigheden, toch een mooie zomer tegemoet
gaan.


Prettige vakantie!


Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,
Algemeen secretaris,
Voorzitter ACOD-SPOOR