Op vrijdag 13 maart hield ACOD Spoor zijn vierjaarlijks statutair congres. Een congres is niet alleen een terugblik, maar
vooral ook een vooruitblik. De rode draad van de afgelopen vier jaar was zonder twijfel het verzet tegen de rechtse regering(en) in ons land.
We hebben meer dan ooit moeten vechten voor het behoud van onze sociale verworvenheden. Op verschillende fronten.

In de publieke sector moesten we ons vooral verdedigen tegen de aanvallen op ons pensioenstelsel. Daarnaast was ook de afbouw van het statutair ambt een wederkerend actueel item. Bij de openbare diensten haalt de contractuele tewerkstelling de bovenhand op de vaste benoeming. Ook bij de Belgische spoorwegen stellen we vast dat er meer en meer contractuelen worden aangeworven. Toch blijft de statutaire tewerkstelling bij ons de norm dankzij onze syndicale inspanningen.

Besparingsregering Michel-De Wever

Bij het aantreden van de rechtse regering Michel-De Wever kregen de spoorwegen een besparingsplan opgelegd van 3 miljard euro, gekoppeld aan een productiviteitsverhoging met 20 procent!
Hierdoor werd de aanval ingezet op onze 36-urenweek en de kredietdagen. Uiteraard voerden we hiertegen actie en konden
we het behoud ervan verzekeren. Gezien de regering door de opgelegde besparingen geen maximale dienst kon opeisen, heeft ze dan maar gekozen om de minimale dienst in te voeren… Om haar duidelijke aversie voor vakbonden te weerleggen, heeft ze vervolgens ook de liberale vakbond binnengehaald in de overlegorganen zonder dat deze vakbond kon aantonen dat hij aan de minimale vereisten met betrekking tot aantal leden voldoet.
Bij wet werden ook de sociale verkiezingen opgedrongen bij de spoorwegen. Was het de bedoeling de rode vakbond te kortwieken? Dan draaide het toch helemaal anders uit.
Met 58 procent behaalde ACOD/CGSP een geweldige overwinning, op basis van een positief programma. Deze overwinning is de verdienste van onze militanten die zich dagdagelijks inzetten voor de leden. Diezelfde leden – en ook niet-leden – toonden hun waardering in het stemhokje.

Blik op de toekomst 

Een congres is ook een vooruitblik naar wat ons mogelijk te wachten staat. Eerste doelstelling is het afsluiten van een evenwichtig en rechtvaardig protocol. Nadat we vorig jaar in november het voorstel van de maatschappij unaniem hadden verworpen en een succesvolle staking organiseerden op 19 december, haalden we een eerste teken van erkenning voor de personeelsleden binnen
in de vorm van een ecocheque die zal betaald worden met de wedde van april. Toch is dit niet voldoende om de inspanning
die onze mensen dagelijks leveren te honoreren. De uitdagingen voor de toekomst van ons bedrijf zijn enorm en iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen om de missie tot een goed einde te brengen. Dat het personeel daarvoor beloond wordt is dan ook niet meer dan logisch.
Maar de uitdaging waar we voor staan is de liberalisering van het reizigersvervoer. We hebben het hierover reeds gehad in vorige edities. Wij willen dat het contract voor de openbare dienstverlening, waarover voor 25 december 2023 een beslissing moet genomen worden, voor 10 jaar wordt toegekend aan de NMBS.

Voor een moderne vakbond

We zullen onze organisatie verder moderniseren. In onze editie van februari 2019 hadden we het over ACOD Spoor 2.0. Na ons congres moeten we op de ingeslagen weg verder gaan en zijn we toe aan een update. De bedoeling is de dienstverlening aan onze leden nog te verbeteren. Daarvoor kiezen we resoluut voor een aanpassing van onze structuren zodat we kort op de bal kunnen spelen door dicht bij de mensen te staan. Daartoe moeten we onze beperkte middelen maximaal inzetten ter ondersteuning van de leden en militanten op de werkvloer.
Een van de onmisbare zaken, is de vorming van onze afgevaardigden.
Samen met de collega’s van ACOD intersectoraal zal de vorming verder uitgewerkt worden zodat onze vertegenwoordigers sterk staan in hun dagelijkse werking voor de leden. Want een goed geïnformeerde en gevormde militant is een sterke militant die het verschil maakt ter verdediging van de rechten van het personeel en vooral van onze leden.
Werk genoeg op de plank dus voor de komende vier jaar. Maar met mijn collega’s Lugil Verschaete en Gunther Blauwens en onze collega’s secretarissen en miltanten in de gewesten, zijn we er klaar voor.

ACOD Spoor 2.1 heeft de start genomen en samen met jullie gaan we voor een spoorwegmaatschappij die een maximale dienstverlening aanbiedt. Het thema van ons congres was niet voor niets


‘De spoorwegen verbinden mensen’.


Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,
Algemeen secretaris,
Voorzitter ACOD-SPOOR