DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN


De meeste nieuwjaarsrecepties zijn ondertussen achter de rug en dus is het opnieuw tijd om een balans op te maken van de toestand bij het spoor.

Eind vorig jaar, op 19 december, organiseerde ACOD Spoor en CGSP Cheminots een 24-urenstaking omdat de Belgische spoorwegen halsstarrig weigeren tegemoet te komen aan onze vier eisen in verband met tewerkstelling, arbeidsduur, loonsverhoging en behoud van de barema’s. Onze evaluatie van de opvolging van onze oproep tot staken is ruimschoots positief. We mogen spreken van een voltreffer. De stakersaantallen waren meer dan bevredigend, zeker als we in overweging nemen dat ACV Transcom niet had opgeroepen om te staken. Na onze staking was het aan de kant van de directie oorverdovend stil. Tot plots voor het sturingscomité van 9 januari er signalen kwamen dat er misschien een opening kwam om opnieuw rond de tafel te zitten en de onderhandelingen terug aan te vatten, vertrekkend van een witte pagina.

Mini-protocol?

Om de vakbonden te overtuigen van de goede bedoelingen, zou er een eenmalige tegemoetkoming worden toegekend onder de vorm van een ecocheque van 200 euro. De procedure om de hospitalisatieverzekering te verlengen zou worden opgestart en de aanwervingen zouden blijven gebeuren op basis van de wet van 1991. Dit jaar zouden er ongeveer 1800 nieuwe personeelsleden worden aangeworven. Zo zouden de onderhandelingen over een sociaal akkoord opnieuw vlot getrokken kunnen worden om deze in het najaar af te ronden. Het spreekt voor zich dat we dit voorstel aan onze instanties voorleggen om te beslissen of we op deze basis de gesprekken kunnen hervatten. Maar dat ook deze nieuwe onderhandelingen geen wandeling in het park zullen worden, is een understatement. Toch zijn de uitdagingen voor ons allen groot. Zeer groot. Eerst en vooral is het van het grootste belang dat we het contract van openbare dienstverlening binnen halen voor tien jaar, zowel voor het bedrijf, de reizigers als het personeel. Want wie denkt dat het met privébedrijven beter zal gaan, komt gegarandeerd van een kale reis terug .

Infrabel: schip zonder kapitein?

Kort na nieuwjaar geraakte bekend dat de CEO van Infrabel, Luc Lallemand, aangesteld wordt als topman van SNCF Réseau.  Luc Lallemand staat sinds de splitsing van de oude NMBS aan het hoofd van Infrabel. Sinds november is zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder van Infrabel afgelopen en werd zijn herbenoeming niet bevestigd. Onder zijn bewind heeft Infrabel een heuse metamorfose ondergaan. Uiteraard gaan we niet met alle veranderingen akkoord. Op de vraag wie er in de plaats zal komen en vooral wanneer, is er nog geen antwoord.

Unitaire structuur

De aanduiding van een nieuwe CEO voor Infrabel zal waarschijnlijk op zich laten wachten tot na de vorming van een nieuwe regering. ACOD Spoor heeft steeds gepleit voor de eenheid van bedrijf en misschien is dit wel de uitgelezen kans om terug te keren naar een unitaire structuur. De sp.a heeft hiertoe een voorstel ingediend en ook tijdens de informatieopdracht van Paul Magnette zou dit aan bod gekomen zijn... Waarom dus niet van deze opportuniteit gebruik maken en tot daden overgaan? Het zou alvast een grote besparing opleveren en bovenal zou er opnieuw de eenheid van bevel zijn. Het zou een groot voordeel betekenen voor de communicatie tussen de verschillende geledingen van het bedrijf. De regelmaat van het treinverkeer zou er alleen maar bij winnen. Maar om dat te kunnen verwezenlijken, is er eerst politieke moed nodig om een regering te vormen. Een moeilijke opdracht. In de Wetstraat regeert momenteel de angst om afgestraft te worden wanneer er opnieuw verkiezingen zijn in 2024. Maar laat ons wel wezen. Moeten de partijen die momenteel bang zijn om de sprong te wagen niet eerder bezorgd zijn dat de blokkering die ze nu veroorzaken als een boemerang in hun gezicht zal terugkeren? Dit land met zijn inwoners, de openbare diensten en de Belgische Spoorwegen in het bijzonder, verdienen beter!

Vorm eindelijk een regering die de spoorwegen opnieuw ‘great’ maakt. Het personeel is er klaar voor. Wij zijn er klaar voor. Nu nog de politiek.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,
Algemeen secretaris,
Voorzitter ACOD-SPOOR