DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

De rekruteringscampagne van de NMBS loopt niet zoals gehoopt werd en noodzakelijk is. Ernstige personeelstekorten waren dus te verwachten. Ondanks een resultaatgericht engagement door het bedrijf en grote vooruitgang op verscheidene vlakken, besliste een niet-erkende organisatie toch een staking te organiseren op 27 juli. De actie was onverantwoord en onverantwoordelijk, net zoals het populisme in de politiek. Waarom?

Reeds na het eerste kwartaal wist ACOD Spoor dat de zomervakantie moeilijk zou worden voor de operationele diensten. In het eerste gedeelte van het jaar waren de aanwervingen er niet gekomen zoals gepland, met een personeelstekort als gevolg. Vooral bij het treinbegeleidingspersoneel was het tekort zeer problematisch. In bepaalde standplaatsen waren er zeer veel afwezigheden wegens arbeidsongevallen, ziekte, openstaande kaderposten en het niet onmiddellijk vervangen van mensen die ontslag hadden genomen.

Onze militanten en gewestelijke secretarissen kregen dan ook van bepaalde depots noodkreten binnen. Hoewel de NMBS probeerde de aanwervingen te bespoedigen, escaleerde de situatie. Overal was de onrust groot en drongen maatregelen zich op om te vermijden dat de situatie onbeheersbaar zou worden. Om het bedrijf aan te sporen om tot oplossingen te komen voor zowel de korte als de lange termijn, startten we op 1 juli de alarmbelprocedure op. Enkele dagen later deed OVS dit ook.

Tijdens de verzoeningsvergadering van 10 juli werden concrete afspraken gemaakt om de situatie te verbeteren. Ook werd afgesproken om onmiddellijk werkgroepen te organiseren zodat de toestand kon genormaliseerd, opgevolgd en bijgestuurd worden. Over de concrete actiepunten hebben we reeds uitgebreid geïnformeerd via De Klapper en andere kanalen. In deze Tribune sommen we de resultaten op.

Ondanks een resultaatgericht engagement door de NMBS en grote vooruitgang op verscheidene vlakken tijdens de vergaderingen van 22 en 26 juli, besliste OVS toch een staking te organiseren op zaterdag 27 juli.

Een staking was overbodig

ACOD Spoor heeft bijzonder veel begrip voor de situatie van de treinbegeleiders. Een staking was in dit geval echter niet het juiste signaal. Die organiseer je pas wanneer alle andere middelen zijn uitgeput en de directie niet bereid is om in te gaan op de verzuchtingen van het personeel. In dit dossier was dit zeker niet het geval, het bedrijf heeft alles in het werk gesteld om tot oplossingen te komen en heeft zelfs verregaande toegevingen gedaan op het vlak van zaken die voordien vastzaten. We denken aan het vlinderkader, minimum 15 procent verlof op het benuttigd effectief per depot, herziening van de proef voor eerste treinbegeleider enz.

Uiteraard kunnen er geen wonderen verricht worden: de 3D-printer om treinbegeleiders te printen bestaat nog niet (en gelukkig maar). Het is dan ook onbegrijpelijk dat OVS toch zijn stakingsaanzegging heeft uitgevoerd, hoewel wat geëist werd, ingewilligd werd.

Een staking is het gevolg van het falen van het overleg, in dit dossier was dit zeker niet het geval. Waarom dan deze actie die er zeker niet toe bijdraagt dat mensen zullen solliciteren voor de job van treinbegeleider of een andere spoorwegfunctie? Deze actie was zuiver populistisch geïnspireerd om de erkende vakbonden en vooral ACOD Spoor in een slecht daglicht te plaatsen (getuige daarvan de anti-ACOD Spoor reacties op de sociale media). We hebben dus allen de plicht om onze leden en het personeel op een correcte manier te informeren op basis van feiten en juiste elementen.

ACOD Spoor ziet toe op naleving afspraken

Wij blijven uiteraard alert en zullen er de volgende weken en maanden op toezien dat de gemaakte afspraken worden uitgevoerd. Ondertussen verdienen onze collega’s die in de verschillende vergaderingen en dossiers vooruitgang hebben geboekt in het dossier Treinbegeleiding een pluim. De voorbije maanden werden belangrijke verwezenlijkingen geboekt. Enkele voorbeelden om ons collectief geheugen even op te frissen.

- OneManCar: dossier afgevoerd.

- Nieuwe vertrekprocedure.

- Naambadges: vervangen zoals gevraagd door een badge met nummer.

- 300 aanwervingen dit jaar.

- Vlinderkader wordt ingevoerd (reeds 10 jaar ter discussie).

- Minimum 15 procent-verlofregel van het beschikbaar effectief.

Helaas, de demagogen hebben tegenwoordig overal de wind in de zeilen, niet het minst in de politiek. Bij de verkiezingen van 26 mei hebben we dit spijtig genoeg ook gemerkt. Hoewel bepaalde verantwoordelijken van sommige politieke partijen zich nu beschaafd voordoen, dragen zij onder hun maatpak nog steeds een battledress. We mogen ons zeker geen rad voor de ogen laten draaien, hun ideologie blijft dezelfde. We mogen ons niet blind staren op wat ze in de verkiezingscampagne gezegd hebben, het is voldoende om de beginselverklaring van hun partij er eens op na te lezen en dan vallen de maskers snel af.

Het is natuurlijk gemakkelijk te staan roepen langs de zijlijn, geen verantwoordelijkheid op te nemen en zo slapend rijk te worden. Dit brengt echter geen zoden aan de dijk. We weten allen dat er nooit een partij 100 procent van de stemmen zal halen om haar programma volledig te kunnen uitvoeren. Er zullen dus compromissen moeten gesloten worden. Het is slechts met verantwoordelijkheid te durven nemen dat er een ander beleid kan komen. Dit vraagt vandaag echter veel moed. Zolang dit besef er niet komt, zullen anderen hun beleid wel doorzetten met alle gevolgen van dien voor ons allemaal.

Het wordt dan ook hoog tijd dat er een einde wordt gesteld aan de volksverlakkerij en dat de linkse politieke partijen de handen in mekaar slaan om een ander beleid te voeren in het belang van de werkende bevolking. ACOD Spoor zal steeds het belang van haar leden voorop blijven stellen, ook in de komende weken en maanden. Begin september start opnieuw het debat voor een protocol van sociaal akkoord en we hebben geëist dat er een nieuw voorstel op tafel komt. Benieuwd of de Belgische spoorwegen hierop zullen ingaan. ACOD Spoor zal indien nodig doen wat moet!

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,
Algemeen secretaris,
Voorzitter ACOD-SPOOR