DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN


De verkiezingen zijn achter de rug en het moet gezegd: de kaarten waarmee de politici aan de slag moeten, werden door de kiezers wel zeer moeilijk geschud op 26 mei. Zeker wat betreft het federale niveau. De onderhandelingen voor een nieuwe federale regering zullen dan ook niet makkelijk verlopen.

De rol van het spoor in de milieuvriendelijke mobiliteit

Dat de verkiezingsuitslag ook haar weerslag zal hebben op het spoorwegbeleid, is een open deur intrappen. Nochtans zijn ook voor onze spoorwegen de uitdagingen groot, zeker met de komende liberalisering waarop we ons moeten voorbereiden. In de verkiezingscampagne was de strijd tegen de opwarming van het klimaat een item dat prominent aanwezig was en daarin kunnen de spoorwegen een belangrijke rol spelen. Ook het mobiliteitsvraagstuk was een belangrijk thema voor de verkiezingen van 26 mei en daarover legden bijna alle partijen ronkende verklaringen af dat de spoorwegen hierin een belangrijk rol te spelen hebben. ACOD Spoor heeft steeds gesteld dat de trein één van de meest milieuvriendelijke vervoermiddelen is. Ook op het vlak van de mobiliteit kunnen wij een grote bijdrage leveren tot het oplossen van het fileprobleem, op voorwaarde dat we een eerlijke kans krijgen om ons te bewijzen en dat we daarvoor de nodige financiële middelen bekomen. Hoog tijd dus dat de politici bij de onderhandelingen voor een regeerakkoord de daad bij het woord voegen, zodat de toekomstige regering ons niet opnieuw, zoals de vorige, een besparingsronde oplegt, maar in een correcte financiering voorziet. Want dit is cruciaal om een kwalitatieve dienstverlening te kunnen aanbieden aan de burgers.

Dit najaar: onderhandelingen over een nieuw sociaal akkoord

Binnen de Belgische Spoorwegen is het nu uitkijken naar de onderhandelingen voor een protocol van sociaal akkoord. Het vorige akkoord – dat voor alle duidelijkheid niet werd ondertekend door de ACOD – is sinds eind vorig jaar afgelopen. Onze prioriteiten liggen onder andere bij tewerkstelling, welzijn op het werk en koopkracht. De twee eerste punten zijn sociale fundamenten die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Indien er voldoende medewerkers zijn, heeft dit een positieve weerslag op de werkomstandigheden en vooral ook op het familiaal leven van de werknemers. We stellen echter meer en meer vast dat er een gebrek is aan personeel. Met het plan-Galant werd ons niet enkel een besparingsplan opgelegd, maar werd ook een productiviteitsverhoging doorgevoerd van 20 procent op vijf jaar tijd. Het resultaat hiervan zien we dagelijks, in alle operationele diensten zijn er enorme moeilijkheden om de taken te kunnen uitvoeren. In zoverre dat sommige prestaties niet meer kunnen ingevuld worden met een degradatie van de dienstverlening als gevolg. Onder syndicale druk wordt nu wel volop aangeworven, maar de krappe en concurrerende arbeidsmarkt van vandaag is een struikelblok om tijdig voldoende nieuwe personeelsleden aan te werven. Hier dienen dringend lessen uit getrokken te worden op managementniveau.

Koopkracht, ook voor het personeel van de spoorwegen

Een ander belangrijk luik is uiteraard onze koopkracht. Overal rondom ons zien we dat mensen het moeilijk krijgen om het einde van de maand te halen. Rekeningen worden duurder, zoals deze van energie, medische verzorging en dergelijke meer. Aangezien er op interprofessioneel niveau een akkoord werd bereikt over de verhoging van de koopkracht, wordt het hoog tijd dat we ook bij de spoorwegen hiervan de vruchten kunnen plukken. Op sociaal vlak dienen er garanties te komen dat onze sociale verworvenheden niet verloren gaan, niet enkel voor de actieven, maar ook voor onze gepensioneerden. We denken bijvoorbeeld aan de hospitalisatieverzekering, die opnieuw moet worden verlengd.

Blik gericht op de toekomst

We gaan voor een sociaal akkoord waar het personeel beter van wordt. Willen we komen tot een spoorwegmaatschappij die performant is naar de toekomst toe en een goede dienstverlening aanbiedt aan de reizigers, dan moeten er voldoende en goede personeelsleden zijn én daar moet dan ook iets tegenover staan. Toch wil ik er al voor waarschuwen dat het zeer moeilijke onderhandelingen zullen worden en dat het waarschijnlijk niet zonder slag of stoot zal verlopen. ACOD Spoor is vastberaden om het best mogelijke eruit te halen. We houden jullie zeker op de hoogte van de evolutie. De zomermaanden staan voor de deur en voor de meesten betekent dit een welverdiende vakantie. Aangezien het voorjaar op weergebied niet veel soeps was, laten we ons alvast even meeslepen op de tonen van ‘Here Comes The Sun’ en hopen dat de zomer ons, in tegenstelling tot de afgelopen maanden, veel zonneschijn te bieden heeft. Ook wij gaan er even tussenuit, want na een druk voorjaar is de tijd aangebroken om de batterijen opnieuw op te laden om terug te zijn eind augustus.

Alvast een schitterende vakantie gewenst!

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,
Algemeen secretaris,
Voorzitter ACOD-SPOOR