DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

Na het feestgewoel van Kerstmis, Nieuwjaar en de onvermijdelijke recepties, nemen we onze rode draad graag opnieuw op. De voorbije eerste sociale verkiezingen waren een succes voor ACOD Spoor. Hierover hebben we al bericht in de vorige Tribune en in De Klapper. Maar elk succes moet bestendigd en bevestigd worden. Een syndicale werking 2.0 is hier de start van.

Duidelijke strategie uitzetten

Niet alle verkozenen zijn gloednieuw. Een aantal van hen zetelden reeds in een regionaal comité PBW en hebben een pak ervaring opgedaan. De nationale bedrijfscomités daarentegen werden tot voor kort opgevolgd door nationale secretarissen. De nieuwe verkozenen voor de bedrijfscomités zullen dus in een nieuwe omgeving terechtkomen met een andere werkwijze en sterk beleidsgerichte dossiers. Ook wat betreft de GPC’s, hebben – op een paar uitzonderingen na – onze verkozenen nog geen ervaring. Het zal dus belangrijk zijn om de nieuwe verkozenen zo goed mogelijk te ondersteunen en op regelmatige basis te overleggen met elkaar.

Het Nationaal Secretariaat zal de krijtlijnen uittekenen en de werking van de nationale comités coördineren. De verschillende gewestelijke instanties zullen zich focussen op de districtscomités en de gewestelijke paritaire commissies. We moeten erop toezien dat we als vakbond zeer coherent en professioneel overkomen bij de sociale partners, zowel die van de overkant als onze syndicale partners. Geloofwaardigheid is een fundament bij elke onderhandeling.

Betere en groenere mobiliteit

Het voorbije jaar werd ook op een andere manier positief beëindigd. Ondanks de problemen met betrekking tot de stiptheid en klantentevredenheid, steeg het aantal treingebruikers en dit voor de tweede maal op rij. De uitbreiding van het treinaanbod in het voorstedelijk netwerk rond Gent, Antwerpen en Brussel is hier natuurlijk niet vreemd aan. Het fileprobleem zet de pendelaars ertoe aan om meer de trein te nemen. Maar nog niet genoeg! De vooruitzichten geven de komende jaren immers nog meer fileleed aan, waardoor de trein zich meer dan ooit moet profileren als een duurzaam alternatief voor het woon-werkverkeer. Dit vraagt natuurlijk een mobiliteitsvisie die naam waardig van de overheid. Geen uitbreiding van nog meer salariswagens, maar een aantrekkelijk en betaalbaar openbaar vervoer.

Tegenwoordig heeft iedereen de mond vol van de klimaatopwarming. Klimatologische rariteiten halen steeds meer en meer de hoofdlijnen van de media. De klimatologische veranderingen kunnen niet langer ontkend worden. Dat het veelvuldig gebruik van fossiele brandstof een nefaste invloed heeft op ons klimaat, daar zijn de wetenschappers van overtuigd. Toch zijn er in bepaalde landen nog steeds beleidsmakers die weigeren te aanvaarden dat we dringend iets moeten doen aan de uitstoot van koolstofdioxide en fijn stof. Alle landen zullen hun verantwoordelijkheid moeten nemen en maximaal inzetten in de strijd tegen de opwarming van onze planeet. We moeten meer dan ooit beseffen dat we onze planneet lenen van de komende generaties. Een leefbare planeet moet de erfenis zijn van elke generatie voor de volgende generatie. En met volgende generatie bedoelen we onze kinderen en kleinkinderen!

De trein zal als milieuvriendelijke vervoermiddel een cruciale rol spelen. De toekomst is de duurzaamheid van de trein. Onze job!

Wat met de liberalisering?

Om de spoorwegen in België performanter te maken, zal er moeten geïnvesteerd worden, niet alleen in rollend materieel, maar ook in infrastructuur en personeel. Bovendien moeten we ons klaarmaken voor de liberalisering die er sowieso komt. De liberalisering is een politieke beslissing. De volgende regering zal bepalen aan wie het spoorvervoer zal toegewezen worden: private spoorondernemingen of de NMBS als openbare dienst? Of wordt de NMBS geprivatiseerd? Met welke gevolgen voor het personeel? Ook de collega’s van Infrabel zullen geconfronteerd worden met de negatieve gevolgen van een mogelijke privatisering. De volgende regering zal beslissen over de rol van de NMBS als openbare dienst.

Tot de verkiezingen van 26 mei hebben we een regering van lopende zaken, die misschien wel een tijd moet doorgaan na de verkiezingen. Er zal dus veel tijd verloren gaan, waardoor er geen deftig beleid kan gevoerd worden. Hopelijk krijgen we toch nog een regering die de openbare diensten opnieuw naar waarde weet te schatten en geen verdere afbouw pleegt op de openbare dienstverlening.

Daartoe moeten deze – en niet alleen de spoorwegen – de middelen krijgen om de burgers een publieke dienstverlening te kunnen aanbieden die ze verdienen. Want openbare diensten zijn de beste garantie op goede en betaalbare diensten voor iedereen. We vergeten al te snel dat private ondernemingen zich vooral richten op winsten voor hun aandeelhouders. En geloof me, die aandeelhouders nemen niet de trein. Wie al eens de trein genomen heeft in Engeland, waar het reizigersvervoer in handen is van verschillende privébedrijven, kan de vergelijking wel maken. De kostprijs van een treinbiljet in Engeland ligt veel hoger dan bij ons. Bovendien kan de prijs nogal verschillen van het moment dat je de trein wil nemen, zo betaal je meer in de piekuren en kan ook de prijs verschillen van dag tot dag. Alles voor de markt…

Jij kiest je toekomst

Net zoals we in de aanloop van de sociale verkiezingen campagne gevoerd hebben om voor zekerheid te stemmen, moeten we ook nu campagne voeren om personeelsleden en reizigers te overtuigen te stemmen voor partijen die de openbare diensten – en de spoorwegen in het bijzonder – sterk genegen zijn.

De toekomst begint vandaag. We leggen vandaag de zaadjes voor het toekomstig beleid en de toekomst van onze spoorwegen. Laat deze kans niet voorbijgaan om samen te strijden voor een sociaal beleid, voor een sterke publieke spoorwegmaatschappij en een betere wereld.

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,
Algemeen secretaris,
Voorzitter ACOD-SPOOR