DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

In deze eerste edito van 2019 blikken we even terug op het voorbije jaar én kijken we vooruit naar 2019. Wat bracht én brengt de (nakende) actualiteit voor het spoorpersoneel?

  • Terugblikken op 2018

Bij de spoorwegen werd de minimale dienst ingevoerd en een eerste maal toegepast tijdens onze 48 urenactie op 29 en 30 juni voor het behoud van ons pensioenstelsel. De minimale dienst werd ingevoerd om de kracht van de vakbonden te breken. Wanneer je de kracht van de vakbonden wil breken, is daar een reden voor…

Binnen de openbare sector bleven de pensioenen het mikpunt van de regering. ACOD intersectoraal organiseerde op 27 februari 2018 een staking tegen de hervorming van het pensioenstelsel van het overheidspersoneel.

Aangezien er bij de NMBS een aantal directeurs met pensioen gingen, kwam er een – zoveelste – grote herstructurering op gang bij de directies Transport, Marketing & Sales, Stations, Technics, Human Resources en Aankopen. Deze dossiers zijn nog steeds niet afgerond en we blijven als vakbond ijveren voor oplossingen.

2018 was ook het jaar van de eerste sociale verkiezingen bij de Belgische Spoorwegen. Van 3 tot en met 6 december werd er gestemd, op 7 december werden de stemmen geteld en de zetels verdeeld. Als ACOD hebben we er alles aan gedaan om van deze sociale verkiezingen een succes te maken. Een belangrijke opdracht in het nieuwe jaar zal de begeleiding zijn van de verkozen kandidaten die een mandaat zullen opnemen in de comités PBW en de GPC’s. We willen ieder van u alvast bedanken voor de gegeven steun aan onze lijst en onze kandidaten. We geven onze kandidaten graag een pluim voor het geleverde werk tijdens de campagne. (Meer over de resultaten van deze verkiezingen lees je op de volgende pagina’s.)

Er waren zeker mooie momenten het afgelopen jaar. Op zaterdag 26 mei organiseerden we in Bokrijk onze familiedag, een schot in de roos. Ons evenement bracht liefst 1200 deelnemers op de been, die bovendien een onvergetelijke dag mochten beleven. De zon was op post, zodat het prachtige domein in zijn volle glorie kon worden verkend. Nadien werd er met een drankje genoten van een lekkere barbecue, zodat iedereen met een gevulde maag huiswaarts kon keren, nagenietend van de leuke dag.

 

  • Vooruitblikken op 2019

De regering-Michel heeft bij haar aantreden in 2014 de hakbijl gezet in de werkingsmiddelen van de Belgische spoorwegen. We werden opgezadeld met een loodzwaar besparingsplan van 3 miljard euro op vijf jaar tijd.

De gevolgen van deze besparingen zijn desastreus. Steeds meer reizigers vervoeren met minder geld? Dat laat zijn sporen na en de dagdagelijkse vertragingen zijn daarvan het triestig gevolg. De stiptheidscijfers gaan maand na maand achteruit. Net als die van communicatie, comfort en netheid. De tevredenheid over het personeel blijft daarentegen uitstekend! Opmerkelijk, toch?

Mobiliteit is in onze maatschappij zeer belangrijk, maar we staan tegenwoordig meer stil in de file dan dat we bewegen. Nochtans kunnen de spoorwegen de mobiliteit stimuleren, op voorwaarde dat er voldoende middelen voorhanden zijn om ze goed te laten functioneren. De problemen waarmee we nu geconfronteerd worden, zijn onder andere het gevolg van een desinvestering in de jaren negentig en de huidige besparingen van deze regering. Omdat de volgende regering moet beslissen hoe de liberalisering wordt uitgevoerd, zijn politieke partijen zoals N-VA, Open VLD en MR moedwillig bezig aan te tonen dat de NMBS het niet kan. Ze hanteren hiervoor een neoliberale basisregel: maak het onwerkbaar en de mensen roepen om privatisering.

ACOD Spoor heeft steeds duidelijk gemaakt dat de werkingsmiddelen onvoldoende zijn en dat een eenheidsstructuur de beste manier is om de treinen opnieuw stipt te doen rijden. Voor ons moet mobiliteit de inzet worden voor de komende verkiezingen met daaraan gekoppeld een ambitieus investeringsplan en voldoende werkingsmiddelen. In Engeland weet men het ondertussen al wel: privatisering leidt naar hogere tarieven en een slechtere dienstverlening. Daar zijn het de reizigers, die zich verenigen om de spoorwegen opnieuw te nationaliseren. Bij ons hebben we nog steeds een nationale maatschappij die de openbare dienstverlening verzorgt. Wanneer we de nodige middelen krijgen en de personeelsleden gewaardeerd worden voor hun inzet, krijgen we de trein opnieuw op het juiste spoor en is ‘satisfaction guaranteed’.

We moeten meer dan ooit beseffen dat een ander regeringsbeleid noodzakelijk is. De toekomst van de Belgische spoorwegen en hun werknemers staat op het spel. Ook de toekomst van onze reizigers zal bepalend zijn door het beleid van de volgende regering. Die regering zal immers beslissen of de NMBS in 2023 nog eenmaal het pakket voor de openbare dienstverlening (het binnenlandse reizigersverkeer) toegewezen krijgt voor de komende 10 jaar. Indien dit niet het geval is, zal de privatisering een feit zijn.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,
Algemeen secretaris,
Voorzitter ACOD-SPOOR

 

Maar eerst gaan we de kerst- en nieuwjaarperiode gebruiken om de batterijen op te laden. Ik wil jullie in naam van het secretariaat, onze gewestelijke verantwoordelijken en al onze medewerkers bedanken voor het vertrouwen én jullie alvast van harte een voorspoedig en gelukkig 2019 toewensen.