DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN


Meer efficiëntie kan ook door meer samenwerking

In 2005 werd de unitaire NMBS vervangen door een holdingstructuur. Ondertussen zijn we bijna eind 2018 en is ook de holding verdwenen. Werd bij Infrabel destijds onmiddellijk gekozen voor meer zakelijkheid en een andere – zeg maar rigidere – bedrijfscultuur, dan was dit bij de NMBS veel minder het geval. De vraag is of je een spoorbedrijf enkel kan en mag leiden op basis van alleen maar zakelijkheid.

Om spoorwerken uit te voeren op een doeltreffende manier, is het best dat dit gebeurt in volle dag. Waarom? De zichtbaarheid is dan het best (wat voor het personeel ideaal is), de kostprijs van het personeel is lager (want geen nachtwerk) en dies meer. Dit betekent echter dat er gedurende de looptijd van de werken geen treinverkeer mogelijk is en dit soms voor enkele dagen op rij. Stel je voor, geen treinen naar Brussel, Antwerpen of Gent. Het land staat op zijn kop!

Toch wordt er zoveel mogelijk gedacht in functie van cijfers en efficiëntie, wat uiteraard niet het beste is voor het personeel, want een bedrijf gaat natuurlijk proberen te zorgen dat de personeelskosten zo laag mogelijk zijn.

Voldoende kennis aanwezig

Bij de NMBS is er op het vlak van efficiënt beleid nooit veel sprake geweest. Ondanks ronkende verklaringen van bepaalde beleidsmakers werd er veel geld uitgegeven aan dure consultants die wel mooie presentaties maakten, maar de mosterd hiervoor bij onze eigen medewerkers gingen halen. Dat er af en toe geen expertise van buitenaf moet binnengehaald worden, zal je ons niet horen zeggen. In zeer uitzonderlijke gevallen kan dit inderdaad het meest aangewezen zijn. Maar binnen ons bedrijf is er voldoende kennis in huis om zelf onze organisatie op punt te stellen. Zo werden bijvoorbeeld bij B-Technics allerlei consultants binnengehaald, terwijl wij toch zeer bekwame ingenieurs hebben, die bovendien opgeleid zijn om een efficiënte werkorganisatie uit te tekenen.

Ondertussen zijn deze geldverslindende consultants weg, zoals ook degene die ze binnengehaald heeft. Maar daarmee zijn de problemen nog niet van de baan, de komende jaren staan we voor enorme uitdagingen zoals de liberalisering van het reizigersvervoer. Dat weet uiteraard ook CEO Sophie Dutordoir, die zich daarom aan het omringen is met nieuwe mensen die een nieuwe organisatie moeten uittekenen. Zo is er een ganse reorganisatie aan de gang bij B-HR, bij B-Transport en B-Stations. De volgende in de rij wordt waarschijnlijk B-Technics.

Opnieuw samen

Bij Transport worden de operationele diensten opnieuw samengebracht. Een goede beslissing om accurater in te grijpen bij spoorincidenten. Eigenlijk is dit een beetje teruggaan naar de lang vervlogen tijden van de gewestelijke dispatchings. Tot daar het goede nieuws. Wij hebben wel grote bedenkingen over het feit dat men dit enkel wil doen op districtsniveau. Bedenkingen die gedeeld worden op het terrein, zowel bij het operationeel personeel als het middenkader. Operationele diensten moeten zo dicht mogelijk bij de realiteit aanwezig zijn. Bij verstoord treinverkeer belt iedereen naar dezelfde regel- en communicatieorganen met een overbelasting tot gevolg.

ACOD Spoor pleit steeds voor regel- en communicatieorganen die zich bevinden in de seinhuizen van Infrabel. Een plaatselijke operationele samenwerking Infrabel-NMBS zal de regelmaat ten goede komen. Om de toekomst van de NMBS en haar 19.000 werknemers te vrijwaren, moeten we alles inzetten op de stiptheid van het treinverkeer.

Impact

We hebben dus allen samen een grote verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat na 2024 de treinen in België zullen rijden met het logo van de NMBS. Met de geplande reorganisatie bij B-Stations wil men nog meer en doorgedreven centraliseren. Dit heeft niet alleen een zware familiale impact voor vele werknemers, het zal een belangrijke meerkost met zich meebrengen, omdat er kantoren dienen gehuurd te worden in Antwerpen. Dit terwijl in het stationsgebouw van Hasselt net lokalen gerenoveerd werden! Bovendien gaat het over personeel dat perfect decentraal en zelfstandig kan werken zonder grote omkadering.

We hopen dat het sociaal overleg over deze dossiers geen dovemansgesprek zal worden en dat er rekening wordt gehouden met de verzuchtingen van het personeel. Een betere spoorwegmaatschappij maken we samen.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,
Algemeen secretaris,
Voorzitter ACOD-SPOOR