DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN


Op de zomer van 2018 zullen we terugkijken als eentje met hoogoplopende temperaturen. Bij de spoorwegen was dat al het geval in de maand juni, al bracht de vakantie gelukkig soelaas om de batterijen opnieuw op te laten. In de komende weken zal het gewone leven zich weer hernemen. Waaraan kunnen we ons verwachten?

Welk politiek beleid kiezen we?

De gemeenteraadsverkiezingen in oktober zullen de komende weken het dagelijkse leven ongetwijfeld beheersen. De strijd zal in alle hevigheid losbarsten, want de inzet is groot. Zéér groot. Vroeger bleven de gemeenteraadsverkiezingen beperkt tot een plaatselijk evenement, nu spelen meer dan ooit nationale belangen mee. Wie een goede verkiezingsuitslag behaalt en steden ‘verovert’, zal met een voorsprong aan de parlementsverkiezingen van volgend jaar in mei starten en het beleid bepalen.

Voor het spoorwegpersoneel en iedereen die de rechtvaardige en sociale welvaartstaat genegen is, is het van groot belang dat er een ander beleid komt. De afbraak van het openbaar vervoer en andere openbare diensten mag geen vervolg kennen.

De pensioenspoken van de regering-Michel doemen weer op

Vanaf september zal de pensioenhervorming opnieuw actueel worden. Voor het verlof ging het debat rond de zware beroepen vooral bij de openbare diensten, maar werd eveneens een aanzet gegeven om deze discussie evengoed te voeren in de private sector. Beide dossiers zullen door de regering-Michel in het najaar opnieuw aangepakt worden om deze trachten af te ronden tegen ten laatste eind dit jaar.

Met onze 48 urenstaking van 29 en 30 juni hebben we de regering alvast duidelijk gemaakt dat deze pensioenhervorming voor het spoorwegpersoneel een brug te ver is. Wij zijn er meer dan ooit van overtuigd dat het anders kan en moet.

Veilig sporen, jouw toekomst!

Bij de spoorwegen zal vanaf september eveneens de focus liggen op verkiezingen, zij het dan sociale verkiezingen, die begin december voor het eerst plaatsvinden. Als ACOD zijn we voor het verlof vooral bezig geweest om onze missie en visie uit te werken, onze kandidaten op te leiden en ons programma op te stellen. Begin september zullen we ons vooral richten op het sensibiliseren van onze leden en de personeelsleden over het belang van deze sociale verkiezingen.

De gewestelijke paritaire commissies en vooral de comités PBW zijn bij uitstek de overlegorganen die het dichtst bij het personeel staan. Veiligheid op het werk, respect en ‘werkbaar werk’ zijn items waarmee ieder van ons dagelijks geconfronteerd wordt en dus van groot belang. Met een stem voor de ACOD ben je zeker dat je belangen goed verdedigd worden. We willen onze historische verwezenlijkingen verder verdedigen en nieuwe problemen aanpakken. Onze slogan: ‘Veilig sporen, jouw toekomst!’

Sociaal akkoord, een échte opwaardering voor iedereen

Eind dit jaar loopt het sociaal akkoord af en zullen er onderhandelingen gevoerd moeten worden om tot een nieuw protocol van sociaal akkoord te komen. Hiervoor zullen we een eisencahier opstellen voor gans het personeel van de Belgische spoorwegen. Als ACOD dragen we solidariteit nog steeds hoog in het vaandel. Elke spoorman of -vrouw weet dat iedereen in de organisatie zijn of haar rol te vervullen heeft om de treinen op een veilige en stipte manier te laten rijden.

We hebben opnieuw dringend nood aan beroepsfierheid: samen zijn we de ‘ijzeren weg’. Als vakbond willen we deze boodschap uitdragen om als verenigde spoormannen en -vrouwen een krachtig signaal te kunnen geven.

Buitengewoon congres

Net voor het verlof vond een buitengewoon congres van onze sector plaats, omdat onze nationale voorzitter, Michel Abdissi, en onze Franstalige collega’s nationale secretarissen Christian Martin en Claudy Deschaepmeester, met pensioen gaan. Michel wordt opgevolgd door Pierre Lejeune en bekrachtigd als nieuwe nationale voorzitter. Jean-Marc Durieux en Vincent Mercier werden door het buitengewoon congres aangeduid als nieuwe nationale secretarissen ter vervanging van Christian en Claudy.

Op 1 september starten we met deze nieuwe ploeg. We wensen kameraden Pierre, Jean-Marc en Vincent alvast veel succes in hun nieuwe functie. Aan de vertrekkers Michel, Christian en Claudy zeggen we ‘un grand merci’ voor hun jarenlange inzet!

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,
Algemeen secretaris,
Voorzitter ACOD-SPOOR