DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

Dit najaar en volgend voorjaar komen er weer verkiezingen aan. Voor de openbare diensten en hun personeel is dit bijzonder belangrijk, want onze politieke vertegenwoordigers hebben immers een grote impact op de richting die ze ons uitsturen. Wat ACOD Spoor en de spoorwegen betreft, is het hoog tijd dat er een ander beleid gevoerd wordt.

Helaas zijn er ook bij de spoorwegen velen die niet beseffen dat deze regering aan de basis ligt van de afbouw van hun sociale verworvenheden bij het spoor. Als gevolg van de vermindering van de dotaties is er de gestage vermindering van ons personeelsbestand en een achteruitgang van de performantie van ons spoorwegnet. Daardoor kunnen we de reizigers met moeite geven waarop ze recht hebben: een goede dienstverlening.

Deze regering heeft ook de gegarandeerde dienst ingevoerd en stilaan gaat het pensioendossier de laatste rechte lijn in met als gevolg dat iedereen langer zal moeten werken voor minder pensioen. En het is niet zo, dat de werkdruk afneemt ter compensatie. ‘Werkbaar werk’ is een loos begrip. Indien dezelfde partijen na de verkiezingen in 2019 de regering zullen vormen, valt het ergste te vrezen voor de toekomst van ons bedrijf en voor ons sociaal statuut.

Sociale verkiezingen in het verschiet

Tevens heeft deze regering beslist om in 2018 sociale verkiezingen te organiseren bij de Belgische Spoorwegen. Een moment dat valt tussen de sociale verkiezingen in de privésector, waar deze plaatsvonden in 2016 en die lopen tot in 2020. Waarom de regering deze verkiezingen absoluut wil laten plaatsvinden bij de spoorwegen in 2018 blijft een raadsel…

Hoewel we geen ervaring hebben met sociale verkiezingen, zien we de uitdaging vol vertrouwen tegemoet. We zijn reeds een ganse tijd bezig met voorbereidingen. Zo zijn we volop bezig om kandidaten te vinden en deze voor te bereiden op hun mogelijk toekomstige taak als lid van een comité PBW of als lid van de gewestelijke paritaire commissie.

Toch hebben we een dubbel gevoel bij deze verkiezingen. Bij de spoorwegen is de representativiteit steeds bepaald op basis van de ledenaantallen. Gezien de ACOD het grootst aantal leden heeft, hebben we het meeste aantal vertegenwoordigers in de verschillende overlegorganen.

Personeelsleden die zich aansluiten bij een vakorganisatie, hebben een keuze gemaakt wie ze willen dat hen vertegenwoordigt. Bovendien hebben onze leden rechtstreeks inspraak in de beslissingen van onze organisatie door middel van ledenvergaderingen en via onze afgevaardigden die in onze instanties overbrengen wat er leeft op de werkvloer enzovoort.

Met dit systeem van verkiezingen gaan personeelsleden die geen lid zijn van onze vakbond inspraak krijgen wie onze organisatie zal vertegenwoordigen. Een rare redenering toch? Wij kiezen toch ook niet de vertegenwoordigers van het VBO of van UNIZO of van andere patroonsorganisaties? Als je het mij vraagt, de wereld op zijn kop. Misschien hopen sommige gezagsdragers hierdoor de kracht van ACOD Spoor binnen het sociaal overleg bij de Belgische Spoorwegen in te perken.

Democratie

Maar democratie heeft ook haar grenzen. Het is onze plicht om ervoor te zorgen dat vrijheid en vrijheid van meningsuiting gekoesterd worden. Democratie is niet enkel zorgen voor het recht op vrije meningsuiting en dat je op vastgelegde momenten kan en mag gaan stemmen. Neen, democratie is er ook voor zorgen dat de rechten van eenieder worden gerespecteerd. Dat is onze plicht als vakbondsafgevaardigde en als vakbondsverantwoordelijke.

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,
Algemeen secretaris,
Voorzitter ACOD-SPOOR