DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN


Een tijdje geleden werd Vlaanderen en iedereen van de Belgische Spoorwegen opgeschrikt door ‘Het spoort niet’, de Pano-reportage van de VRT-nieuwsdienst. Wat oorspronkelijk een goed-nieuws-show moest worden, werd een Grieks drama – en dan nog in primetime.

Infrabel had het plan opgevat om een positief beeld op te hangen van het beheer van het treinverkeer – een complex raderwerk dat treinen veilig en stipt laat rijden. De kijker zou een blik achter de schermen krijgen en onze collega’s zouden eindelijk eens in een goed daglicht geplaatst worden. Terecht overigens. Daarom had Infrabel Pano voorgesteld een reportage te maken met als thema: een unieke inkijk achter de schermen van het spoor.

Het begin van de uitzending verliep zoals gepland met een rondleiding in het ROC (Railway Operation Centre, kortweg de verkeersleiding). De kijkers krijgen een mooie couleur locale te zien. Maar dan ging de reportage een heel andere richting uit met anonieme getuigenissen van personeelsleden. De getuigenissen klaagden een militaire en dictatoriale structuur aan. Daarnaast verklaarden ze dat bij incidenten het ROC moeilijk bereikbaar is omdat iedereen op dat ogenblik contact opzoekt.

Inefficiënte structuur

Wie bij de spoorwegen werkt, weet maar al te goed dat door de doorgedreven centralisatie operationele problemen nu vanuit Brussel opgelost moeten worden en niet meer plaatselijk. Hierdoor is er geen duidelijk zicht op het probleem, wat leidt tot veel tijdverlies. De aangehaalde operationele problemen duiden één voor één aan dat de splitsing van ons bedrijf een slechte zaak is voor de organisatie van het treinverkeer. We zagen onze syndicale klaagzang dus in Pano bevestigd.

De splitsing van ons bedrijf heeft naast een operationele kink in de kabel, ook een overaanbod aan beleidsvoerders en verscheidene raden van bestuur gezorgd. De eenmaking van de Belgische spoorwegen zal niet alleen de stiptheid en de efficiëntie verbeteren, maar ook zorgen voor een minder hiërarchische (lees: militaire) structuur.

Hiërarchisch waterhoofd

Een groot en operationeel bedrijf als de spoorwegen heeft een hiërarchie nodig om te kunnen functioneren. De vraag is echter of er zoveel ‘bazen’ nodig zijn. Eerlijkheidshalve moeten we eerst kijken hoe dit gegroeid is. Bij de oprichting van de NMBS heeft men destijds gekozen voor een structuur zoals die van het leger. Op foto’s van lang vervlogen tijden zie je de stationschef een uniform dragen mét een sabel. Sterren en strepen bevestigden de militaire structuur.

De splitsing heeft de hiërarchie alleen maar groter en onoverzichtelijker gemaakt. Het veilig vervoer van mensen en goederen vergt nu eenmaal discipline en orde. Een overdaad aan hiërarchie riskeert echter te veel nadruk op tucht en orde, en werkt verlammend. De benadering van het personeel vraagt nu meer inlevingsvermogen. Er is dringend nood aan een cultuur van belonen in plaats van te bestraffen. Een goed personeelsbeleid houdt rekening met de mensen.

Een bedanking of een schouderklopje kan daarbij al wonderen verrichten. Het streelt ieders ijdelheid als de baas een compliment geeft. Personeelsleden die tevreden zijn in hun job en met ‘goesting’ naar hun werk komen, presteren en voelen zich beter. Er zijn zeker goede voorbeelden van chefs die respect en waardering overbrengen naar het personeel.

ACOD bedankt het personeel

De reportage van Pano heeft – terecht – een aantal pijnpunten blootgelegd binnen de werking van de Belgische Spoorwegen. Dagelijks geven duizenden spoormannen en -vrouwen het beste van zichzelf om de treinen veilig en op tijd te laten rijden. Dat ze daarin niet altijd lukken, is niet hun schuld, maar heeft te maken met structuren en een gebrek aan middelen. Zonder hun inzet en enthousiasme zou de dienstverlening er echter veel slechter aan toe zijn! Daarom is een bedanking hier meer dan op zijn plaats voor de vele medewerkers die ervoor zorgen dat dagelijks 850.000 reizigers op hun bestemming gebracht worden.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,
Algemeen secretaris,
Voorzitter ACOD-SPOOR