DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

 

Het spoorwegpersoneel wordt gekenmerkt als één grote familie, niet alleen in België, ook in andere landen. Spoorwegidentiteit als locomotief van een groot samenhorigheidsgevoel. Spijtig genoeg moeten we vaststellen dat de solidariteit meer en meer onder druk komt te staan en dat we eerder in elkaars bord kijken dan in die van een multinational die zijn belastinggeld parkeert op een paradijselijk eiland. Een betreurenswaardige evolutie die al een aantal jaren aan de gang is. Ook bij ons. De opsplitsing van de oude NMBS draagt hierin een zware verantwoordelijkheid.

De vele verschillende beroepen binnen de spoorwegen maken allen deel uit van een groot raderwerk. Is er geen spoor gelegd, zal er ook geen trein rijden. Worden de seinen niet bediend, zal de trein niet vertrekken. Worden locomotieven en rijtuigen niet onderhouden of hersteld, staan de treinen stil. Is er geen bestuurder of treinbegeleider, zal de trein eeuwig voor een rood sein staan. Worden administratieve taken en het plannen van dienstroosters niet verzekerd, zal er geen loon uitbetaald worden. De spoorwegfamilie is een huishouden waarin ieder zijn of haar taak uitvoert om het huishouden draaiend te houden.

Toch zien we meer en meer individualisme binnen de maatschappij, zowel met kleine letter ‘m’ (samenleving) als hoofdletter ‘M’ (Belgische Spoorwegen). Natuurlijk wil iedereen het beter hebben dan voordien. En terecht. Maar dit kan slechts verkregen worden door samen te zoeken naar rechtvaardige en duurzame oplossingen. Ook binnen de Belgische Spoorwegen zien we dat de (personeels)politiek van verdeeldheid wordt gevoerd. Bewust of onbewust, het maakt niet uit. De personeelsleden van Infrabel krijgen als nieuwjaarscadeau een rugzak met daarin filmtickets en pralines. Bij de NMBS … een mok met bonbons. Bij HR-Rail …? Kon er dan geen overleg gepleegd worden om alle spoorwegpersoneelsleden eenzelfde waardering te geven? Een feestcomité ad hoc zou zoiets vermeden hebben.

Het kan misschien overkomen als muggenzifterij, maar het is typerend voor de tijdgeest waarin we terechtgekomen zijn. Het volledig personeelsbestand ressorteert onder HR Rail en zou op dezelfde manier behandeld dienen te worden. Als er echter binnen een bedrijf zoals de Belgische Spoorwegen onderscheid gemaakt wordt tussen de verschillende personeelsleden, is dat een teken aan de wand.

Het garanderen van stipte en veilige treinen is een hele opgave, zeker in België met een dicht spoorwegnet en een flessenhals als de Noord-Zuidverbinding. Daarom is het van het grootste belang dat er een goede operationele samenwerking bestaat tussen Infrabel en de NMBS. Wanneer er dan onderscheid gemaakt wordt in een symbolische gift, is het niet onlogisch dat er op de vloer náást elkaar gewerkt wordt in plaats van mét elkaar.

Alle moeilijkheden indachtig die de komende jaren op ons afkomen – de liberalisering van het reizigersverkeer – hebben ook de verschillende bedrijven van de Belgische Spoorwegen er alle belang bij het personeel te laten samenwerken op een positieve, constructieve en evenwaardige manier.

Een goede samenwerking houdt ook in dat de kosten gedrukt kunnen worden, wat zeker niet onbelangrijk is. Ook in 2018 stellen we dat één bedrijf de beste garantie is voor een goede samenwerking, dat iedereen op dezelfde manier behandeld wordt én dat dit zelfs kostenbesparend werkt. Bovendien zou het gezamenlijk aankopen van eenzelfde nieuwjaarscadeau ook kostenbesparend zijn geweest. Een economische wet die we als vakbond gerust willen aanstippen. In deze periode van nieuwjaarsbrieven en nieuwjaarswensen is voor ons nog steeds de boodschap: maak van de NMBS, Infrabel en HR Rail opnieuw één bedrijf. Ons spoorwegbedrijf.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,
Algemeen secretaris,
Voorzitter ACOD-SPOOR