DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN


Op 28 augustus besliste het Federaal Uitvoerend Bureau van de ACOD om een reactiedag te organiseren op 10 oktober bij de start van het nieuwe politieke jaar. Het Nationaal Uitvoerend Bureau van de sector Spoor besliste aansluitend om op 10 oktober 24 uur te staken, net als andere sectoren binnen onze centrale. Er werden vier thema’s naar voren geschoven: privatisering, het statuut, de pensioenen en de minimale dienst.

Het mag weinig verbazen dat we onmiddellijk de wind van voren kregen van de regering en haar werkgeversbonden. We werden zelfs zonder enige gêne afgeschilderd als gijzelnemers, met andere woorden, als misdadigers.

Dat misnoegde reizigers ‘gijzeling’ in de mond nemen, is door de emotie van het moment best begrijpelijk. Dat gezagdragers – volksvertegenwoordigers, ministers, vicepremiers en de premier zelf – dergelijke bewoordingen gebruiken, is ongehoord en beschamend. Het stakingsrecht is internationaal erkend en onderworpen aan een aantal regels binnen de spoorwegen die wij respecteren. Stakers offeren loon op. Hen beledigen als gijzelnemers of luiaards is onaanvaardbaar.

Vakbonden hebben hun plaats

Het parlementair debat wordt steeds bezegeld met een stemming meerderheid tegen oppositie. De vakbonden moeten dus zo snel mogelijk buitenspel gezet worden. De vakbonden criminaliseren is dan ook een middel, zeker in een populistische golfbeweging zoals we die vandaag kennen.

Het is blijkbaar ook ‘bon ton’ om alles wat te maken heeft met de overheid, te omschrijven als oubollig en weinig vooruitstrevend. Waarom zouden wij onze sociale verwezenlijkingen überhaupt moeten opgeven? Welke multinational gaat akkoord met het afstaan van fiscale voordelen? Trouwens, bij de Belgische spoorwegen verdienen vrouwen en mannen gelijk loon voor dezelfde arbeid dankzij onze syndicale strijd. In de private sector is er nog steeds een genderkloof. En dan zijn wij oubollig?

Intimidatiepoging van Infrabel en NMBS

Dat was nog niet eens alles. Op donderdag 28 september werd onze nationale voorzitter, Michel Abdissi, door Infrabel en NMBS gedagvaard voor de rechtbank van eerste aanleg in Brussel op maandag 2 oktober. Er werd een procedure ingezet om preventieve maatregelen op te leggen tegen mogelijke acties van wie dan ook door Michel hoogstpersoonlijk verantwoordelijk te stellen. De rechter heeft dit resoluut afgewezen.

Andermaal werden eenzijdige verzoekschriften ingediend om onze acties onder druk te zetten. Het is dan ook duidelijk dat met alle mogelijke middelen de staking gebroken moest worden. Een persoonlijk schrijven van de CEO van Infrabel moest elke werknemer die er maar aan dacht deel te nemen aan onze actie, het gevoel geven niet bij de familie te behoren …

Steun van andere vakbonden

Hoewel de andere spoorbonden het te vroeg achtten om al actie te voeren, kregen we steeds meer steun van onze leden en van het personeel ‘tout court’. We kregen bovendien spontane sympathiebetuigingen van militanten van de andere spoorbonden. Dezelfde militanten waren niet te spreken over de passieve houding van hun spoorbonden. Onze informatiecampagne heeft dus duidelijk aangeslagen. Ik wil dan ook iedereen die hieraan heeft meegewerkt van harte bedanken. De overtuigde inzet van onze militanten is alweer van onschatbare waarde gebleken. Respect hiervoor!

De strijd is nog niet voorbij

We gaan een uitgebreide analyse maken van de opvolging van de actie, want wees gerust, de strijd is nog niet gestreden. De aanvallen op onze sociale verworvenheden blijven doorgaan. Daarom is het belangrijk ons verzet voort te zetten.

Onze acties worden door een opgezette communicatiecampagne van onze politieke en patronale tegenstanders continu in vraag gesteld. Dit is niet nieuw, maar de manier waarop en de energie die men erin steekt, is nooit eerder gezien. Bijzonder jammer is dat ook bepaalde vakbonden zich hieraan hebben bezondigd door onze organisatie aan te vallen op de werkvloer.

De afbraak van publieke diensten ten gunste van privatiseringen is deze regering menens én ze weet dat de laatste weerstand de vakbonden zullen zijn.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,
Algemeen secretaris,
Voorzitter ACOD-SPOOR