DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

Newtons natuurwetten worden getoetst aan de syndicale wetten

Wie het nu nog niet weet, zal het nooit (willen) weten. Deze regering wil geen goed functionerende openbare diensten. Nochtans zijn openbare diensten de beste garantie op een neutrale, gelijke en vooral betaalbare dienstverlening.

Sinds haar aantreden doet de regering niets anders dan de overheidsdiensten in een slecht daglicht plaatsen én organiseert ze de afbraak ervan. Personeelsleden die met pensioen gaan, worden niet vervangen. Er worden onrealistische besparingen opgelegd, zodat de dienstverlening teruggeschroefd dient te worden. Bij de spoorwegen werd een besparing doorgevoerd van 3 miljard euro (zie het plan-Galant). Wat dit voor de werking van ons bedrijf betekent, merken we dagelijks.

Reizigers en personeel zijn slachtoffer

Op 1 september werd aangekondigd dat de openingsuren in 33 stations worden aangepast vanaf 1 oktober. Hierdoor zullen sommige loketten in het weekend of in de namiddag niet meer geopend zijn. Alweer het gevolg van de opgelegde besparingen door de regering met als gevolg een afbouw van de dienstverlening aan de reizigers.

Maar niet alleen de reiziger is de dupe van het gevoerde beleid. Ook het personeel blijft niet buiten schot. De verhoging van de pensioenleeftijd treft ook het spoorwegpersoneel. Hoewel dit in geen enkel partijprogramma stond in aanloop naar de verkiezingen, werd de pensioenleeftijd verhoogd van 65 naar 67 jaar. De tantièmes worden afgeschaft, zodat onze pensioenen naar beneden zullen gaan: dus niet alleen langer werken, maar bovenop nog een vermindering van het pensioen.

De minimale dienstverlening zal ons opgelegd worden via wet (als het van de regering afhangt) en ook andere overheidsdiensten zullen hieraan niet ontsnappen.

Statutaire benoeming op de helling?

Met het Zomerakkoord werd aangekondigd dat de statutaire benoeming zal verdwijnen. Enkel voor gezagdragende functies zal deze behouden blijven. Welke deze zijn, daarop kan of wil men geen antwoord geven. Een zoveelste werkgroep zal zich hierover buigen.

Wie denkt dat we bij de spoorwegen aan deze maatregel zullen ontsnappen, zal geconfronteerd worden met de harde realiteit. Dat dit gevolgen zal hebben voor het personeel dat reeds in dienst is, staat buiten kijf. Er zal sowieso een spanningsveld groeien tussen de statutairen en de contractuelen. De eerste groep zal steeds kleiner worden, meer en meer onder druk komen te staan en alle sociale verworvenheden dreigen te verliezen.

De beste garantie op een goed sociaal statuut is en blijft de statutaire benoeming. Trouwens, ook voor het bedrijf is dit een goede zaak, want op deze manier zorg je ervoor dat het personeel zich verbonden voelt en bij de spoorwegen blijft. Een win-winsituatie voor iedereen dus.

Privatiseringsplannen?

Op vrijdag 25 augustus vond minister Van Overtveldt het bovendien nodig om het personeel en de vakbonden bij het spoor te provoceren met zijn uitspraak dat een privatisering van de NMBS overwogen kon worden. Premier Michel heeft nog getracht om de gemoederen te bedaren, maar bij N-VA en Open VLD klonken andere, minder geruststellende geluiden.

Wanneer twee van de vier partijen van de regering stellen dat een privatisering moet kunnen en dat ook CD&V-vicepremier Kris Peeters in de krant La Dernière Heure de piste van de verkoop van overheidsparticipaties aanhaalt, weliswaar zonder de NMBS bij naam te noemen, kunnen we dat weinig geruststellend noemen.

Een privatisering van de NMBS zou niet alleen gevolgen hebben voor het personeel, maar ook voor de reiziger. De spoorsituatie in Groot-Brittannië toont overduidelijk aan dat privatisering geen goed functionerend spoorbedrijf én hoge ticketprijzen oplevert. Het is dan ook geen toeval dat James Corbyn een totaal onverwachte verkiezingsoverwinning behaalde met een programma voor hernationalisatie van nutsbedrijven en de spoorwegen bij de parlementsverkiezingen in Groot-Brittannië eerder dit jaar.

Respect voor stakingsrecht

De reactie van onze vakbond is een logische bevestiging van de wet van Newton: actie en reactie. Newton wist dit reeds in 1687, de regering schreeuwt daarentegen moord en brand.

Maar oh wee als wij als vakbond opkomen voor het belang van onze leden. Dan worden wij gestigmatiseerd: verwijten vliegen in het rond, een staking kan niet getolereerd worden en de reizigers worden gegijzeld.

Een minister en een vicepremier die stellen dat wij de reizigers gijzelen, dat is pas ontoelaatbaar. Iemand gijzelen is misdadig en wij zijn geen misdadigers, wij oefenen enkel een recht uit dat internationaal is erkend: het stakingsrecht. Blijkbaar hebben er binnen deze regering sommigen heimwee naar de tijd dat stakers werden vervolgd door het gerecht. Waar is de tijd dat de liberalen strijd voerden voor de vrijheid van mensen en België mede door deze strijd een grondwet heeft verkregen die destijds één van de meest vooruitstrevende was in Europa?

Als vakbond proberen wij de belangen van onze leden zo goed mogelijk te verdedigen. En ja, soms hoort daar een staking bij.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,
Algemeen secretaris,
Voorzitter ACOD-SPOOR