DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN


Bij het begin van deze legislatuur was het onmiddellijk duidelijk: deze rechtse regering moet en zal als een bende volkstribunen het openbaar ambt en vooral de vakbonden bestrijden.

De oudheid leert ons dat het volk in de jonge Romeinse republiek meer inspraak en welvaart verkregen had door de invoering van het systeem van verkozen volkstribunen, die de belangen van het volk verdedigden. Anno 2017 maken de volkstribunen van de regering-Michel en daarbuiten de omgekeerde beweging en proberen ze vooral in ijltempo de sociale verworvenheden van de gewone mensen af te bouwen.

Einde van statutair ambt bij de spoorwegen?

Met een korte toelichting op de persconferentie rond het recente, met veel bombarie aangekondigde Zomerakkoord, maakte vicepremier Jambon duidelijk dat de regering zinnens is de statutaire betrekkingen bij de openbare diensten vrijwel volledig te schrappen. Enkel nog de ‘gezagsdragers’ zouden statutair benoemd worden. Even ter herinnering: het statutair ambt is vooral ingevoerd om rechtszekerheid en continuïteit te kunnen garanderen, zodat bij een wijziging van het beleid het personeel niet zomaar ontslagen kan worden. Anders zou elke nieuwe regering al het overheidspersoneel kunnen wisselen in functie van politieke doelstellingen. In een democratie is dat verre van gezond.

Wil de regering deze plannen ten uitvoer brengen, dan zal het personeel van de Belgische Spoorwegen niet meer statutair, maar contractueel aangeworven worden. Noteer alvast: voor ACOD Spoor is dit onaanvaardbaar!

Wat met de minimale dienstverlening?

Voor het zomerreces keurde de ministerraad ook nog het ‘Voorontwerp van wet betreffende de continuïteit van de dienstverlening inzake het personenvervoer per spoor in geval van staking’ goed. Het gaat om een aangepaste versie van het eerdere ontwerp waarop de Raad van State een aantal opmerkingen had. Wat is er concreet aangepast?

De termijn van de voorafgaandelijke verklaring van het operationeel personeel is teruggebracht tot 72 uur in plaats van de eerder vooropgestelde 96 uur. De redenering is als volgt: net als in Frankrijk moet er 48 uur voor een staking gemeld worden of je mee wil staken of niet. 24 uur voor de staking begint, moeten de reizigers in kennis gesteld worden van de aangepaste dienstregeling – zo komt men dan aan 72 uur. Ook kan het betrokken personeelslid zijn intentieverklaring wijzigen wanneer er meerdere dagen gestaakt zou worden.

Een andere aanpassing is dat het Sturingscomité om advies gevraagd zal worden, dat evenwel niet bindend is, in verband met de lijst van de operationele functies en de voorwaarden waaraan de intentieverklaring moet voldoen die aan het personeel wordt voorgelegd.

Tot slot gaat de Raad van State akkoord met de stelling dat het stakingsrecht overeind blijft, aangezien er geen opvorderingen gebeuren, dat er geen oplegging is van een gegarandeerde dienst, en er geen dwangmiddel wordt opgelegd om personeel te voorzien.

Van 2 naar 3 erkende vakbonden

Wat betreft de Wet van 3 augustus 2016, heeft het Grondwettelijk Hof beslist dat de aangenomen organisaties een stakingsaanzegging mogen indienen en zij ook moeten kunnen deelnemen aan de sociale verkiezingen die nu gepland zijn in 2018. Concreet betekent dit dat de onduidelijkheden op vele vlakken nog groter geworden zijn. Bovendien begint de tijd te dringen, want 2018 is niet meer veraf en om sociale verkiezingen te laten doorgaan volgend jaar, zullen er nog wat obstakels opgeruimd dienen te worden.

Koud Zomerakkoord, heet Herfstakkoord?

Het is duidelijk: de zomer was deze keer geen komkommertijd. Er werden heel wat beslissingen genomen die een grote impact zullen hebben op de spoormannen en spoorvrouwen, de overige personeelsleden van de andere openbare diensten en voor de volledige bevolking. Volgt na het koude Zomerakkoord van de regering-Michel een heet Herfstakkoord van de vakbonden?

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,
Algemeen secretaris,
Voorzitter ACOD-SPOOR