DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

Zaterdag 18 februari 2017, even voor 13.30 uur, ontspoort de trein vanuit Landen naar De Panne net buiten het station van Leuven met 84 passagiers aan boord. Er valt één dodelijk slachtoffer te betreuren en 27 gewonden, van wie drie ernstig. De schade aan de infrastructuur is groot. Dankzij de hulpdiensten, die zeer snel ter plaatse waren, werden de slachtoffers optimaal opgevangen en konden de meesten snel naar huis.

Snelle interventies beperken dramatische gevolgen van het ongeval

Nadat het parket de site had vrijgegeven, kwamen de ploegen van de hulptrein ter plaatse en werd het bergen van het treinstel opgestart. Deze mensen hebben in moeilijke omstandigheden schitterend werk geleverd. Zo konden de interventieploegen van Infrabel snel ter plaatse komen om eerst de sporen en nadien de bovenleiding te herstellen. Het mag bijna een wonder heten dat op maandag 27 februari opnieuw treinen konden rijden op de plaats van het ongeval.

ACOD Spoor betuigt haar medeleven met de slachtoffers en we bedanken ook al het personeel en de hulpdiensten voor hun inzet om de schade zoveel mogelijk te beperken en ervoor te zorgen dat het treinverkeer opnieuw normaal kon verlopen.

Iedereen spoorspecialist? Sereniteit boven speculaties!

De onderzoeken naar de oorzaak lopen nog. Via de media vernemen we dat het parket “overdreven snelheid” als oorzaak heeft aangegeven. De reden hiervan moet verder uitgeklaard worden. Tegelijk passeerden in de pers een aantal zogenaamde ‘spoorwegspecialisten’ de revue om hun licht te laten schijnen op de gebeurtenissen en een aantal mogelijke pistes naar voren te schuiven. We leven nu eenmaal in een tijd waarin men alles zo snel mogelijk moet weten en dat velen graag hun mening over wat dan ook ventileren, gepast of ongepast en bovendien dikwijls niet met veel kennis van zaken.

ACOD Spoor betreurt de berichtgeving dat de veiligheidscultuur binnen de NMBS problematisch zou zijn. We zijn van mening dat het resultaat van het onderzoek alle sereniteit verdient uit respect voor de slachtoffers en de nabestaanden van het dodelijk slachtoffer. Conclusies trekken uit vermoedens vinden we weinig respectvol.

De personeelsleden – op de sporen, in het station, in het seinhuis, in de ateliers, in de trein en de opleidingscentra – die dagelijks betrokken zijn tot de veiligheid van elke treinrit (meer dan 4000 per dag), zijn zich ten zeerste bewust van de verantwoordelijkheid die ze dragen. De veiligheidspersoneelsleden van de NMBS en Infrabel worden trouwens strikt opgevolgd in hun professionele taakuitvoering.

In het krantenartikel waar er geïnsinueerd wordt dat de veiligheidscultuur problematisch is, wordt er verwezen naar de ramp in Wetteren. We wensen op te merken dat een private spooronderneming betrokken was bij de ramp in Wetteren en niet de NMBS.

Investeringen in veiligheid zijn onmisbaar

Veiligheid moet steeds de hoogste prioriteit krijgen. Daarom moet er verder worden geïnvesteerd in zowel infrastructuur als materieel. Het ETCS-systeem (European Train Control System) is daarbij essentieel. Dit systeem informeert en controleert niet alleen de snelheid van de trein, maar corrigeert bovendien indien nodig. Dit systeem is uiteraard voorzien in de nieuwste rijtuigen en locomotieven, maar het oudere materieel dient er eveneens mee te worden uitgerust.

Zowel de NMBS als Infrabel dienen in dit dossier hun verantwoordelijkheid op te nemen. Het veiligheidssysteem moet sluitend zijn. Het is onaanvaardbaar dat menselijke vergissingen zouden kunnen leiden tot incidenten of ongevallen. Zelfs de meest professionele attitude kan een menselijke vergissing nooit uitsluiten. Dat geldt voor elk ongeval, ook dat van Buizingen. De verantwoordelijkheid afschuiven op een werknemer is te gemakkelijk en betreurenswaardig. Het is onaanvaardbaar dat iedere veiligheidsfunctie gepaard gaat met risico’s voor een werknemer als privépersoon. ACOD Spoor vraagt aan de Belgische Spoorwegen en de regering: investeer in een sluitend veiligheidssysteem. Een dagelijks ‘Zwaard van Damocles’ boven het hoofd kan elke werknemers missen als kiespijn.

Toch is niet alleen een moderne infrastructuur en modern materieel noodzakelijk voor een goed veiligheidsbeleid. Het is ook van levensbelang dat het personeel een goede opleiding krijgt. Momenteel is dé uitdaging om voldoende en gekwalificeerd personeel te werven, maar dit personeel moet niet alleen opgeleid worden, een permanente bijscholing is eveneens essentieel. De technologie ontwikkelt zich steeds maar sneller en dus is het noodzakelijk om ervoor te zorgen dat onze mensen deze evolutie kunnen blijven volgen. Ons pleidooi voor een echte spoorwegacademie is actueler dan ooit.

Veiligheid vraagt dus vooral investeringen, zowel in techniek als in de ‘bemensing’ van de operationele schakels in het treinverkeer. We stellen echter vast dat de opgelegde besparingen van deze regering leiden tot een vermindering en vertraging van investeringen én het zelfs in afweging nemen van een besparingsmaatregel als de ‘one man car’.

Minimale dienstverlening: een non-discussie

Het ongeval in Leuven was niet alleen een traumatische ervaring voor gans het spoorwegpersoneel, het heeft ook pijnlijk duidelijk gemaakt dat wanneer er problemen zijn op een of andere lijn, dat ook onmiddellijk gevolgen heeft voor gans het treinverkeer en dit vooral door de complexiteit van ons spoornetwerk. Wie in de week na het ongeval in Leuven in de spits de trein genomen heeft, weet precies waarover het gaat. De hele discussie die opnieuw naar boven komt rond de ‘minimale dienst’ is dus eigenlijk een non-discussie. Een minimale dienst organiseren, is vragen om problemen. Trouwens, zou het niet veel beter zijn om positieve energie te steken in een sociaal overleg die naam waardig, dan de confrontatie op te zoeken met de vakbonden?

Misschien is het de bedoeling om elk middel te gebruiken om de aandacht af te wentelen van het falend beleid dat gevoerd wordt zowel op het Federale als het Vlaamse niveau. Het is bijzonder handig om bepaalde ministers en staatssecretarissen die in de mist gaan uit de focus te halen door de Belgische spoorwegen als pispaal te gebruiken.

Dat men binnen de politiek zich asjeblieft bezighoudt met de echte problemen van de mensen en ons de mogelijkheid geeft om binnen de Belgische Spoorwegen de uitdagingen van de toekomst aan te pakken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,
Algemeen secretaris,
Voorzitter ACOD-SPOOR