DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

De recente ontwikkelingen bij de Belgische Spoorwegen tonen aan dat de kracht van de verandering louter schuilt in de verschuiving van de macht naar de N-VA. In de raden van bestuur werden een aantal postjes extra gecreëerd die maar al te gretig werden ingenomen door pionnen van deze partij. Waren zij niet degenen die steeds moord en brand schreeuwden in het verleden wanneer er politici werden benoemd in een raad van bestuur?

Bij de NMBS komt zelfs N-VA-pion Marc Descheemaecker terug als lid van de raad van bestuur waar hij voordien jarenlang CEO was. In Knack Magazine van 18 januari 2017 stelt de heer Descheemaecker: “De NMBS is een logge tanker, het vergt een jarenlange volgehouden discipline om die te keren.” Het is dezelfde Descheemaecker die van 2005 tot 2013 aan het roer zat van deze NMBS. Hij heeft dus jarenlang de kans gehad om deze tanker weer op koers te krijgen. Maar natuurlijk is het niet de fout van de CEO indien dure consultancybedrijven worden ingehuurd. Wellicht kan hij er ook niet aan doen dat de schoonmaak van de stations werd uitbesteed aan malafide bedrijfjes die werken met schijnzelfstandigen.

In zijn rechtse verhaal zijn uiteraard de vakbonden de grote schuldigen voor alles wat verkeerd is gelopen en verkeerd loopt. Wij zouden niet meegaan met onze tijd en tegen alles zijn wat een verbetering kan betekenen.

Uiteraard zijn wij tegen dure consultants en tegen de uitbesteding van reinigingswerken die beter gebeuren door eigen personeel. Ook zijn wij tegen een doorgedreven opsplitsing waardoor de kosten stijgen. De splitsing van de Belgische Spoorwegen heeft ervoor gezorgd dat er inderdaad verschillende raden van bestuur zijn, maar ook operationeel brengt deze splitsing een verhoging van de kosten teweeg. Diensten die voorheen onder één chef stonden, zijn nu uit elkaar getrokken, zodat om hetzelfde te doen er een dubbele factuur is.

In hetzelfde artikel pleit de heer Descheemaecker om het mobiliteitsbeleid onder één niveau te brengen. Hiermee zijn we het absoluut eens! Behalve – kleine nuance – dat wij pleiten om dit weer onder te brengen onder het federale niveau. Treinen maar ook bussen en ook de bedrijfswagens stoppen niet aan de gewestgrenzen. De versnippering zorgt ook hier voor verwarring en problemen. Denk maar aan de discussie over vluchtroutes van de luchthaven van Zaventem. Al jaren dringt een oplossing zich op, maar door de regionalisering van deze bevoegdheid blijft die uit.

De mobiliteit terugbrengen onder het federale niveau zou ook voor de reizigers een goede zaak zijn. Hierdoor zou de dienstregeling gemakkelijker beter op elkaar afgesteld kunnen worden en ook op het vlak van de ticketverkoop zou dit voordelen bieden. Zeg nu zelf, één kaart waarmee je van alle vervoersmiddelen gebruik kan maken, dat is pas vooruitdenken! Wie droomt zoals de heer Descheemaecker van een Vlaamse spoorweg, zou weleens kunnen ontwaken in een nachtmerrie. Wat ooit één bedrijf was, met een stiptheid van boven de 90 procent van de treinen, zou dan nog verder uit elkaar vallen met maar liefst drie infrastructuurbeheerders en drie spoorwegmaatschappijen. Dat ziet ACOD Spoor hoegenaamd niet zitten.

Zolang we blijven staren naar de lichtbak van het populisme gaan we zoals de konijnen die dit doen, een gewisse dood tegemoet. Hoog tijd dat iedereen beseft dat we de grenzen van het opsplitsen bereikt hebben en het verder verdelen van mensen moet stoppen! Er is maar één oplossing en dat is samen met respect voor elkaar de solidariteit en de eenheid opnieuw op de kaart zetten.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,
Algemeen secretaris,
Voorzitter ACOD-SPOOR