DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

Dat de politiek en de Belgische Spoorwegen nauw met elkaar verbonden zijn, is niet nieuw en misschien nog niet zo onlogisch. De spoorwegen hebben namelijk een maatschappelijke taak te vervullen die erin bestaat een goed openbaar vervoer te organiseren. Op het ogenblik van een staking wordt dit door bepaalde politieke partijen steeds dik in de verf gezet. Anderzijds vergeten dezelfde politieke partijen dat om een degelijk openbaar vervoer te organiseren er voldoende middelen moeten zijn. Een fel contrast met de besparingen van de huidige regering, die op termijn nefast zullen zijn voor de dienstverlening.

Inbraak in de paritaire organen

Vandaag is er sprake van een inbraak in het sociaal overleg door de politiek. Was de liberale vakbond er tot nu toe niet in geslaagd om deel te nemen aan het sociaal overleg binnen de Belgische Spoorwegen, dan had dat alles te maken met het feit dat er weinig personeelsleden zich aansloten bij het VSOA.

De verdeling van de mandaten gebeurde tot nu toe op basis van een telling van het aantal leden. Om te kunnen zetelen in de paritaire organen, moet je een aanvraag tot erkenning indienen en dient minimaal 10 procent van het personeelsbestand aangesloten te zijn bij je organisatie. Aangezien zij niet aan deze cijfers geraakten – ondanks verwoede pogingen van bepaalde politici uit het verleden om het ledenaantal te kunnen opkrikken – was het VSOA niet vertegenwoordigd in deze paritaire overlegorganen.

Bij de hervorming van de maatschappij in 2011 werd een eerste keer ingegrepen en werd bij wet opgelegd dat er in de Nationale Paritaire Commissie een zetel voorzien zou worden voor het VSOA. Zij dachten dat ze hiermee in alle comités zouden kunnen zetelen, maar het draaide anders uit.

Dan maar een tweede poging, zeker? Op 20 juli 2016 keurde het parlement een wet goed die verscheen in het Belgisch Staatsblad van 3 augustus, waarmee het VSOA in alle nationale paritaire organen zou zetelen op basis van het feit dat ze in de Nationale Arbeidsraad (NAR) vertegenwoordigd zijn, of ze nu veel of weinig leden hebben. Hiermee heeft minister De Croo junior bereikt wat zijn vader nooit heeft kunnen verwezenlijken. Een sterk staaltje van politieke inmenging.

Sociale verkiezingen

Niet alleen werd met de wet van 3 augustus het VSOA in de paritaire organen binnengeloodst, er worden ook bij wet sociale verkiezingen opgelegd in 2018 voor de comités PBW en de gewestelijke paritaire comités.

Hoewel wij geen problemen hebben met sociale verkiezingen (wij hebben het principe reeds jaren geleden goedgekeurd), valt er hierover wel iets te zeggen. Eerst en vooral is de timing bijzonder ongelukkig, want de sociale verkiezingen in de bedrijven zijn pas achter de rug en gelden tot 2020. Bij ons zouden ze dus moeten plaatsvinden in 2018 en gelden voor zes jaar tot 2024. Begrijpe wie kan!

Uiteraard zit er hier een strategie achter. De verkiezingen voor een nieuw parlement komen er pas aan in 2019 en de voortrekkers van deze wet vrezen dat wanneer ze na de verkiezingen niet meer in de regering zouden zetelen de sociale verkiezingen, die in 2020 georganiseerd worden, niet meer zouden plaatsvinden bij de spoorwegen.

De tijd om dit allemaal te organiseren, is niet alleen zeer kort, maar de komende jaren gaan er veel van onze militanten met pensioen en is het gevaar reëel dat een aantal verkozenen weg zullen zijn vooraleer de zes jaar voorbij zijn Wat dan met de vertegenwoordiging van onze leden en het personeel?

Bovendien moeten de structuren van de PBW’s en de reglementering nog aangepast worden voor er sociale verkiezingen georganiseerd kunnen worden. De deadline om dit alles te verwezenlijken, werd vastgelegd op 31 december 2016. Anders zal de regering – nog eens – ingrijpen en zelf het initiatief nemen.

Er ligt dus nog veel en moeilijk werk op de plank …

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,
Algemeen secretaris,
Voorzitter ACOD-SPOOR