DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN


ACOD
Spoor is verontwaardigd dat regeringspartij N-VA wil afstappen van een maximumloon voor CEO’s van overheidsbedrijven. “Het is een zeer merkwaardige houding van volksvertegenwoordigers die niet alleen de koopkracht van belastingbetalers verlagen door een camouflerende facturenpolitiek, maar bovendien onrealistische besparingen opdringen waardoor overheidsdiensten geen kwalitatieve dienstverlening meer kunnen verlenen én garanderen aan de belastingbetalers”, meent Ludo Sempels, voorzitter Vlaamse ACOD Spoor.

Volgens Sempels dwingt de N-VA de spoorwegen de meest onrealistische besparingsmaatregelen te ondergaan, beperkt ze het sociaal overleg en weigert ze het spoorwegpersoneel én de reizigers een spoorwegtoekomst met visie. “Blijkbaar is het maximumloon van een toekomstige CEO bij de NMBS of Infrabel veel belangrijker”, stelt Sempels.

One Man Management

ACOD Spoor wil de pensionering van CEO Jo Cornu (NMBS) en Algemeen Directeur Michel Bovy (HR-Rail) juist aangrijpen als een kans om de managementstructuur van de Belgische spoorwegen te vereenvoudigen en zo de performantie op te trekken. Sempels: “In tijden waarin het management van de Belgische Spoorwegen nadenkt over een One Man Car – treinen zonder begeleidingspersoneel – denken wij resoluut aan een One Man Management.

Zorg opnieuw voor één structuur bij het spoor met één CEO aan het hoofd. Alle spoorwegspecialisten zijn het erover eens dat dit de beste structuur is om een complex raderwerk als de spoorwegen goed te doen draaien. De huidige drieledige structuur leidt tot onnodige kosten, is vooral inefficiënt en operationeel onwerkbaar.

Als vakbond pleiten we dus voor de meest efficiënte besparingsmaatregel. Wie durft nu nog beweren dat we als vakbond niet meedenken over efficiënt bestuur?”