DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

Overleg loont

Voor de erkende organisaties bij de Belgische Spoorwegen zal 16 december 2015 in het geheugen gegrift blijven als dieptepunt van het sociaal overleg. Die dag werd het bericht 246 H-HR voor de vermindering van kredietdagen eenzijdig door de directie goedgekeurd –d dus zonder akkoord van de vakbonden. ACOD en ACV beslisten toen om naar de Raad van State te stappen om deze beslissing aan te vechten – wetende dat een uitspraak hierover wel twee jaar op zich kan laten wachten.

 

 

Contractbreuk

 

De voorbije weken waren deze kredietdagen (KD) opnieuw de aanleiding voor een sociaal conflict bij de Belgische Spoorwegen, ook al zit de oorzaak veel dieper dan dat. Telkens opnieuw komt het management met nieuwe voorstellen om het personeel te laten inleveren. De vakbonden stellen dan vragen en maken opmerkingen, maar hiermee wordt weinig of geen rekening gehouden. Nadien worden de maatregelen eenvoudigweg eenzijdig opgelegd.

Bij het recente conflict werden gemaakte afspraken uit het verleden opnieuw ter discussie gesteld en afgebouwd zonder enige vorm van compensatie. De overeenkomst voor het invoeren van de zesendertiguren week was een win-win operatie voor iedereen. Het personeel werd er beter van op vlak van vrije dagen, hoewel er een inlevering van 1,65 %  werd gedaan en de NMBS dienende geen overtollige personeelsleden te ontslaan wat hen veel geld zou gekost hebben.

De directie wilde op deze regeling terugkomen, dus werden de organisaties onder druk gezet om alternatieven te aanvaarden om tot een oplossing te komen. Tijdens de vergadering van het Sturingscomité van 18 mei 2016 werd ons medegedeeld dat men de omzendbrief met de uitvoeringsmodaliteiten zou publiceren. En zo geschiede.

Actie

Wanneer het personeel van de werkplaatsen dit bericht een week later las, was het hek van de dam. In alle werkplaatsen legde het personeel spontaan het werk neer en in andere werkzetels gebeurde hetzelfde. In de namiddag werd er een spoedvergadering belegd door HR Rail met de erkende organisaties maar dit zonder resultaat. De woede bij het personeel zat zo diep dat de dagen erna de mensen ook niet meer aan het werk wilden.

Op dinsdag 31 mei 2016 was er te Gent een manifestatie met stakingsaanzegging voorzien voor de openbare diensten. ACOD Spoor had opgeroepen om hieraan deel te nemen en te staken. Het was een groot succes, vele militanten kwamen afgezakt naar Gent ondanks de treinstaking. Voor de dagen nadien was er een stakingsaanzegging ingediend, maar aangezien de directie onze aanzegging voor 1, 2 en 3 juni betwiste, werd enkel in Wallonië verder gestaakt.

Overleg

Bijna dagelijks werd er vergaderd met de directie maar tot een overeenkomst kwam het niet. Bovendien bleven zij bij hun standpunt dat de personeelsleden die spontaan het werk hadden neergelegd dienden gestraft te worden – een standpunt waarmee wij absoluut niet mee konden akkoord gaan.

Gezien er geen andere mogelijkheid overbleef om de directie op andere gedachten te brengen besliste het Nationaal Uitvoerend Bureau op donderdag 2 juni om een aanzegging in te dienden van zondag 12 juni van 22 uur en de daaropvolgende dagen tot en met zondag 19 juni 22 uur. Deze aanzegging werd nadien nog verlengd tot zondag 26 juni 22 uur.

Ondertussen werd er verder onderhandeld om tot een oplossing te komen. Voor ACOD bleef de intrekking van het bericht 246 HR en de omzendbrief 24 HR de doelstelling want hierdoor zouden verschillende personeelsleden zes tot zeven kredietdagen verliezen en sommigen zelfs meer.

Omdat er een kentering kwam in de gesprekken evolueerde het dossier in een goede richting en werd beslist om voor de week van 12 tot en met 19 juni niet op te roepen om te staken.

Compromis in de maak?

Het voorstel dat momenteel op tafel ligt behoudt het systeem van de kredietdagen. Er wordt niet geraakt aan het aantal KD’s, enkel bij ziekte van meer dan 28 kalenderdagen zal men een KD verliezen. De 15de november wordt ingeleverd en voor de bijkomende productiviteitsverhogende maatregel liggen er nog een paar voorstellen op tafel waarover nog een akkoord moet worden gevonden.

Wanneer de rekening gemaakt wordt kunnen we evenwel vaststellen dat het overleg, waar ACOD steeds voor pleit, loont. Want hoe dan ook vroeg of laat moet er weer gesproken worden, wij van onze kant zijn er steeds van overtuigd geweest dat oplossingen gevonden worden aan de onderhandelingstafel. Hopelijk kunnen we binnen de komende dagen deze zaak afronden in het belang van het personeel en vooral in het belang van onze leden en kan de stakingsaanzegging ingetrokken worden. Want iedereen is het erover eens dat dit het ultieme wapen is.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,
Algemeen secretaris,
Voorzitter ACOD-SPOOR