DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN


Na de aanslagen in Zaventem en Brussel moeten er extra inspanningen geleverd worden om de veiligheid van het personeel en de reizigers te verzekeren. Dit moet samen met andere problemen het onderwerp vormen van een goed sociaal overleg, gebaseerd op wederzijds vertrouwen én respect.

Veiligheid en openbare diensten: één strijd

De aanslagen van 22 maart zullen voor altijd in ons geheugen gegrift blijven. Onze gedachten gaan uiteraard eerst uit naar de slachtoffers, hun families en naasten. Toch moeten we ook lessen durven trekken voor de verbetering van onze veiligheid – zeker voor publieke doelwitten als stations en treinen. Bij de Belgische Spoorwegen moeten we nagaan of onze beveiliging beantwoordt aan de criteria om onze reizigers in veilige omstandigheden te vervoeren en ons personeel in alle veiligheid te laten werken. ACOD Spoor doet een oproep aan de verantwoordelijken van de verschillende diensten van het bedrijf om samen met de syndicale organisaties na te gaan of er bijkomende inspanningen gedaan moeten worden om de veiligheid te garanderen.

Sociaal overleg vraagt vertrouwen

Enkel een degelijk sociaal overleg kan een antwoord bieden op de problemen die op ons af komen. Niet alleen problemen van buiten de maatschappij, maar ook intern. Sinds enkele jaren is er een uitstroom van jaarlijks honderden personeelsleden die met pensioen gaan en vervangen dienen te worden. De knowhow die hiermee dreigt verloren te gaan, en dit op alle niveaus, is enorm. Het zal dan ook een hele krachttoer worden om de gepaste medewerkers tijdig aan te werven en op te leiden.

Dit kan ook enkel en alleen wanneer er een gezond sociaal klimaat heerst en er vertrouwen is tussen de directie en de erkende organisaties. Net daar wringt nu het schoentje.

Vertrouwen kan slechts gecreëerd worden door op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Dat geldt in beide richtingen. Wanneer we ons spoorbedrijf willen voorbereiden op de concurrentie die er binnen een paar jaar zal aankomen, is dit de enige manier. Wij zijn ervan overtuigd dat personeelsleden die gewaardeerd worden en gemotiveerd zijn, beter presteren. Een bedrijf dat daarin slaagt, zet een grote stap voorwaarts om deze uitdagingen te overwinnen.

Publiek versus privaat belang

Helaas merken we dat er bepaalde krachten aan het werk zijn die er alles aan doen om een succesvolle toekomst van ons openbaar-vervoersbedrijf te beletten. Het lijkt erop dat men niet wil dat de NMBS overleeft, om zo privébedrijven de kans te geven het personenvervoer over te nemen.

Gaat dit de dienstverlening ten goede komen? ACOD Spoor is ervan overtuigd dat dit niet het geval zal zijn. Voor een privébedrijf is er immers slechts één zaak belangrijk: winst. De beste garantie voor een goed openbaar vervoer tegen betaalbare prijzen, is een overheidsbedrijf dat voldoende middelen heeft om de opgelegde taken te kunnen uitvoeren.

Het is dus belangrijk dat er een politiek beleid gevoerd wordt ter ondersteuning van de publieke sector. Tijdens de klimaattop van Parijs eind vorig jaar werden ronkende verklaringen afgelegd om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Dat waren de woorden, wanneer volgen de daden?

Als erkende organisatie hebben wij steeds onze verantwoordelijkheid genomen om tot oplossingen te komen en zullen wij deze blijven nemen. ACOD Spoor is en blijft de garantie om de belangen van de openbare diensten en zijn werknemers te verdedigen!

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.