DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

Al sinds 2008 werd bij de Belgische Spoorwegen geen protocol van akkoord meer afgesloten. Alleen in december 2011 kwam er een mini-akkoord om de hospitalisatieverzekering te kunnen verlengen. Na de perikelen van eind vorig jaar en begin dit jaar zaten de erkende vakbonden sinds 12 januari 2016 aan tafel om de sociale dialoog opnieuw op te starten.

Voorstel is een compromis

Het moet gezegd: er was in vergelijking met vorig jaar een andere dynamiek en de sfeer zat goed. Zo volgden er acht vergaderingen van het HR Coördinatiecomité en de vakbonden om tot een akkoord te komen. Tijdens het Sturingscomité van 4 maart werd de tekst gefinaliseerd, een werkstuk dat we nu zullen evalueren.

Wanneer we de oorspronkelijke tekst (‘Bouwstenen voor een protocol van sociaal akkoord’) en de laatste versie vergelijken, vallen grote verschillen op. Toch blijft het geheel mager. Ondanks enkele positieve punten, zijn er ook elementen die moeilijk liggen bij onze leden. Een protocol is uiteraard steeds een zaak van geven en nemen.

Hospitalisatieverzekering

Positief is alvast dat er een verlenging in staat van de hospitalisatieverzekering voor drie jaar met een optie voor twee bijkomende jaren. Dat is goed nieuws voor onze actieve en zeker ook voor onze gepensioneerde leden.

Tewerkstelling

Over de tewerkstelling worden er concrete cijfers vermeld. Al moet meteen ook opgemerkt worden dat ze deels afhankelijk blijven van het nog af te sluiten beheerscontract en het daaraan gekoppelde ondernemingsplan.

Koopkracht

Over de verhoging van de koopkracht is het voorstel vooral vaag. De productiviteitspremies zullen herbekeken worden voor een aantal personeelscategorieën. De vergoedingen en toelagen zullen herzien worden met dien verstande dat het geen negatief effect mag hebben voor het personeelslid.

Modernisering van de reglementering

De moderniseringsvoorstellen om onze reglementering te actualiseren, zullen zeker de nodige waakzaamheid vereisen wanneer deze in de Nationale Paritaire Commissie besproken worden. Zo wil men spreken over het bezit van een rijbewijs, de selectieproeven, de loopbanen en beroepsfilières, de overplaatsingen en graadveranderingen en de wedertewerkstelling. Dit is uiteraard een beknopt overzicht en het spreekt voor zich dat de uitwerking hiervan nog stof voor discussie zal zijn in de paritaire instanties.

Standpunt van de ACOD

Het Nationaal Uitvoerend Bureau besliste op donderdag 10 maart 2016 om onze leden en militanten te consulteren via algemene ledenvergaderingen in de gewesten, zodat ieder lid hierover zijn mening kon geven – zoals het hoort in een democratische vakbond. De uiteindelijke beslissing is een moeilijk evenwichtsoefening geworden, maar één die gedragen wordt door onze leden en militanten.

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.