DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

Tijdens het Nationaal Comité van 8 december heeft ACOD Spoor / CGSP Cheminots unaniem het voorstel van sociaal akkoord bij de NMBS verworpen.

AI sinds begin 2015 werd er over dit sociaal akkoord onderhandeld met eerst diverse thematische werkgroepen. Tijdens het Sturingscomité van 1 april ontvingen de erkende organisaties van de NMBS de tekst 'Bouwstenen voor een toekomstig sociaal akkoord', die op 23 april grondig besproken werd in het Nationaal Uitvoerend Bureau en voor onze vakbond onaanvaardbaar bleek.
Nadien bleef het lange tijd stil, tot in september alles in een stroomversnelling geraakte. Plots moest alles snel gaan en werd er een agenda opgesteld met werkgroepen en een Uitgebreid Sturingscomité op 14 oktober. In november en december volgden nog enkele vergaderingen rond dit protocol van sociaal akkoord, maar de
gesprekken hierover verliepen zeer stroef.

Productiviteitsstijging

Intussen werd er een bijkomend document opgesteld met punten die behandeld zouden worden via de Paritaire Commissie en bijgevolg geen deel uitmaakten van de onderhandelingen over het sociaal akkoord. Het waren elementen voor een productiviteitsverhoging en de afbouw van een aantal verworven rechten op het vlak
van arbeidsduur en werktijdregeling.
Die punten zouden al besproken worden tijdens de Nationale Paritaire Subcommissie van 2 en 7 december, om voorgelegd te worden aan de Nationale Paritaire Commissie van 16 december. Als we deze documenten niet aanvaardden, zou de maatschappij die alsnog 'doordrukken' op de Paritaire Commissie, zo maakte ze ons
duidelijk. En de sfeer was al niet bijster goed aan de onderhandelingstafel. ..

Tewerkstelling

Het voorstel bevat geen enkele compensatie voor de afbouw van onze verworven rechten en geen enkele garantie voor de tewerkstelling. Juist dat is prioritair voor ACOD Spoor. De bijkomende aanwervingen van gemiddeld 1200 personeelsleden in de operationele functies compenseren de huidige uitstroom van het personeel totaal niet . Zo zullen de Belgische Spoorwegen op termijn 6000 tot 7000 personeelsleden
minder tellen .
Hoe zullen we dan nog een kwalitatieve dienstverlening kunnen aanbieden in sociaal aanvaardbare en veilige omstandigheden?
In bepaalde afdelingen zijn er nu al personeelstekorten, waardoor de dienstroosters steeds moeilijker in te vullen zijn.

Goed akkoord blijft wenselijk

Ondanks de zeer moeilijke onderhandelingen blijft ACOD Spoor / CGSP Cheminots ijveren om tot een evenwichtig akkoord te komen, waarin zowel de directie als het personeel zich kan vinden . In de kranten worden we afgeschilderd als een groepje ongeregeld dat enkel uit is op het eigenbelang.
Privatiseren zou dé oplossing zijn voor alle problemen bij de Belgische Spoorwegen ! Maar is een privé bedrijf niet vooral gericht op het maken van winst?
Wat zal er gebeuren met de treinen met weinig bezetting (lees: onrendabele treinen)?
Wat met de arbeidsomstandigheden en de veiligheid wanneer men de diensten met zo weinig mogelijk personeel zal willen verzekeren?
Een goede openbare dienst is nog steeds de beste garantie voor de reizigers en voor het personeel om een correcte en betaalbare dienstverlening en sociaal aanvaardbare werkomstandigheden te behouden.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.