DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

Zoals voorzien in de wet, startte HR-Rail met de consultaties van de bedrijven en de vakbonden voor het afsluiten van een nieuw protocolakkoord. Alle betrokkenen hebben hun eisencahier ingediend. In tien werkgroep worden de standpunten van alle partijen vergeleken en afgewogen. Deze werkgroepen onderhandelen niet. Het is een oplijsting van de verschillende gespreksitems die voor iedere eenheid belangrijk zijn. De erkende vakbonden wensen een vijftal belangrijke punten in het uiteindelijk akkoord terug te vinden. Kwaliteit en kwantiteit dienen elkaar daarbij aan te vullen: garanties op de tewerkstelling gekoppeld aan een aanvaardbare werkdruk.

Wat betreft het financiële luik blijft ACOD Spoor herhalen dat men in verschillende personeelskaders flink wat inspanningen heeft geleverd om de treinen rijdende te houden. Ondanks gebrekkige middelen en dankzij de nodige bijscholing slaagden ze daarin. De beloftes die sommige bedrijven en afdelingen daartegenover stelden, blijven tot op heden echter dode letter.

Zo was er in de Nationale Paritaire Subcommissie een discussie over het al dan niet uitbetalen van de achterstallige compensatiedagen. ACOD Spoor voelt zich hier eens te meer bedrogen. Infrabel heeft sinds de eerste beslissing om uit te betalen, zich geëngageerd om te werken aan het personeelskader. Na enkele jaren van beloften zijn we nog geen stap verder. Integendeel, voor sommige personeelsgroepen is er zelfs een achteruitgang. We verwoorden de teleurstelling van het personeel dan ook in de NPC. Eenmalige lapmiddelen, die op termijn voor het personeel geen beter evenwicht tussen werk en privé opleveren, interesseren ons niet.

Een werknemer die zich goed voelt in zijn vel en job, blijkt tegenwoordig steeds vaker een taboe voor sommige politici. Met veel machtsvertoon in de media verkondigen dat de spoormannen- en vrouwen te weinig werken en te veel kosten – dat is blijkbaar veel belangrijker.

ACOD Spoor hoopt dat het protocolakkoord voor een duurzame oplossing zal zorgen. Wij willen dat wie een volledige loopbaan achter de rug heeft daar ook de vruchten van kan plukken na zijn of haar pensioen. Ook als er medisch wat fout loopt moeten er de nodige garanties zijn. Helaas wil de federale regering zowel in de pensioenen als de gezondheidszorg het mes zetten.

ACOD Spoor roept alle spoormannen- en vrouwen op te blijven strijden voor een sterk spoorwegbedrijf. Het heeft niet alleen haar werknemers heel wat te bieden, maar ook haar gebruikers. De besparingen raken beide groepen: slechtere arbeidsvoorwaarden en minder dienstverlening. Die analyse kan niemand ontkennen. Eraan ontsnappen is momenteel niet eenvoudig. Ook niet voor de directie, die tussen hamer en aambeeld gekneld zit met enerzijds opgelegde besparingen en anderzijds de eis om tot een betere dienstverlening te komen. Een moeilijke opdracht na 9 jaar wanbeleid en een gebrek aan middelen.

De beste garantie om aan alle eisen tegemoet te komen is volgens ACOD Spoor de eenmaking van het spoorwegbrijf. Het is een keuze die we bij de minister tot in der treure zullen herhalen.

Intussen hopen we op en werken we aan een dringend en evenwichtig protocolakkoord.De spoorwerknemers hebben er al te veel geduld voor moeten oefenen. Zij verdienen beter.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.