DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN


Groot was onze verbazing toen NMBS-topman Jo Cornu kwam aandragen met de nieuwe slogan: “Het personeel verdient niet te veel, maar werkt wel te weinig.” Als opener voor wat zich al maanden aankondigt als een hete herfst kan dat wel tellen.

 

Verderop in zijn betoog schoot de CEO van de NMBS op de kosten voor de administratie, die volgens hem te hoog oplopen. Hij stelde zich openlijk vragen bij de mutualiteit voor het spoorwegpersoneel – hoewel dit materies zijn die eigenlijk onder de bevoegdheid van HR-Rail vallen. Sinds wanneer gaat een CEO van de ene eenheid de rekening maken van de andere? Een eigenaardig uitgangspunt als je bedenkt dat de mutualiteit erkend is door het RIZIV, dezelfde taken invult als een ander mutualiteit en tegen een gelijkaardige kostprijs werkt. Het enige verschil is dat de rechthebbenden van deze mutualiteit geen lidgeld betalen om van de tussenkomsten te genieten.

Opmerkelijk is trouwens dat onze zuivere spoorwegmutualiteit een sluitende rekening heeft. De uitgaven daarvan worden door zowel werkgever als personeelsvertegenwoordigers nauwgezet opgevolgd en bijgestuurd waar nodig. Het enige wat de kas doet blozen, zijn de toelagen van personeel dat een toeslag geniet omdat ze een functie uitoefenen die lager is dan hun oorspronkelijk graad. Is dat erg? Neen. Dat is net solidariteit. Solidariteit van iedere spoorman en -vrouw die eveneens een kleine solidariteitsbijdrage betaalt op zijn loon. Is dit vreemd? Neen. Ook grote respectabele privébedrijven hebben een dergelijk sociaal weefsel ingebouwd voor hun personeel.

Onbegrijpelijke uitspraken

Wat is dan de verborgen agenda van Cornu? Wat wint hij bij de afbouw van de sociale verworvenheden bij de spoorwegen? Het is ACOD Spoor een raadsel. Kwam de vraag van andere mutualiteiten? Het spoorwegpersoneel kan immers aardig wat nieuwe leden opleveren. Als je weet dat ze een subsidie krijgen per lid, maakt dit bovenop het gewone lidgeld een mooie som. Het zou niet de eerste keer zijn dat een CEO van de NMBS zijn heil extern in de privé gaat zoeken. De vorige topman probeerde te werken via een ander sociaal kantoor, enkel om vast te stellen dat HR-Rail (toen nog B-Holding) voordeliger bleek.

ACOD Spoor kan wel begrip opbrengen voor de zware erfenis van zijn voorgangers die Cornu op zijn schouders torst. Zij plukten immers nog vruchten van het overdragen van te veel gepresteerde uren en verlofdagen. Dit spaarde 3200 personeelsleden uit, al stond daar wel een schuld bij het uitvoerend personeel tegenover onder de vorm van vele achterstallig gepresteerde uren.

Mogelijk is het ‘hip’ om als bedrijfsleider de schuld steeds af te schuiven op het personeel? Het wordt steeds voorgesteld alsof het spoorwegpersoneel te weinig werkt voor zijn loon. Dat de CEO zelf bijdraagt tot een dergelijke perceptie, is voor ACOD Spoor onaanvaardbaar. Het toont een gebrek aan respect voor iedere spoorwegvrouw en –man die dagelijks het beste geeft van zichzelf om de treinen te laten rijden – dit vaak met gebrekkige middelen.

ACOD Spoor in actie

De ongerustheid bij het personeel is groot. Terecht, als je de verklaringen van de politieke verantwoordelijken hoort. Velen waren dan ook aanwezig op de betoging van 6 november in Brussel om hun ongerustheid te tonen.

Bij deze wenst ACOD Spoor dan ook vele spoormannen en -vrouwen te bedanken die die dag wel aan de slag bleven om 78.000 van de 120.000 betogers op een veilige manier naar en van Brussel te voeren en zo de manifestatie tot een groot succes maakten! Ongetwijfeld liepen velen die dag op het werk met gebalde vuisten in hun broekzak rond.

De komende weken is het belangrijk dat we gecoördineerd en gedisciplineerd actie voeren. We moeten erover waken dat de last van een actie gespreid is en op de meest rendabele manier verloopt. Deze acties investeren niet alleen in de toekomst van de spoorwegen, maar verzekeren ook die van onze kinderen.

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.