DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

Wat betekent het federaal regeerakkoord voor de NMBS?

Het hoeft niet te verbazen dat ACOD Spoor het federale regeerakkoord met de nodige spanning en zelfs angst doornam. Er was immers al een en ander uitgelekt, maar nog niets bevestigd. Klaar voor een eerste doorlichting: wat wil deze regering?

In hoofdstuk 8.2 opent de nieuwe regering de doos van Pandora: “De wet van 1991 zal worden herzien om deze aan te passen aan de creatie van een gelijk speelveld binnen de betrokken sectoren en de nieuwe socio-economische werkelijkheid waarmee overheidsbedrijven in hun sector worden geconfronteerd.”

Dit was één van de moeilijke discussies tijdens de onderhandelingen naar de nieuwe tweeledige structuur. Het gaat immers om een wet die de afspraken beschermt, meer bepaald de statutaire tewerkstelling. Hieraan morrelen en de deur naar interim-arbeid bij de overheid openzetten, is een brug te ver, zeker bij de spoorwegen, waar heel wat veiligheidstaken in verschillende uitvoerende functies zitten.

Interim-arbeid is hier weinig op z’n plaats, niet voor de spoorwegen, niet voor de reizigers en evenmin voor de interim-arbeiders. Hun job zekerheid is al penibel en hun werkomstandigheden zijn er ook niet naar. Het is een strijd die onze kameraden van de Algemene Centrale al lang voeren. De controle en opvolging van de situatie van interim-arbeiders is zo moeilijk, dat misbruik steeds om de hoek loert.

Meer publiek-private samenwerking?

Het regeerakkoord schermt ook met termen als ‘aandeelhoudersmodel’ en laat zo doorschemeren dat de winstgevende delen van het spoorwegvervoer door privébedrijven uitgevoerd kunnen worden. Moet de staat dan de verlieslatende delen voor zijn rekening nemen? Of denkt men eerder aan PPS-projecten? ACOD Spoor herinnert er graag aan dat het lopende PPS-project Diabolo geen geweldig succes is, zeker niet voor Infrabel. De investeerders halen er hun minimale gegarandeerde opbrengst uit, maar Infrabel, de reiziger en de belastingbetaler moeten het verschil wel bijpassen.

Pensioen

In de passage rond de zware beroepen stelt het regeerakkoord: “De sociale partners bepalen op interprofessioneel niveau een maximaal aantal beroepen dat in aanmerking komt als zwaar beroep.”

Een oude en moeilijke discussie, die de regering maar wat graag naar de sociale partners doorschuift, aangezien elke sector wel een hele lijst beroepen heeft die ze als ‘zwaar’ beschouwen.

Verder schrijft het regeerakkoord: “De regering zal daarom in nauw overleg met de sociale partners van de publieke sector pensioenhervormingen tot stand brengen die een harmonisering met de wetgeving van de stelsels van de privésector beogen.”

In één pennentrek wordt het principe van het ‘uitgesteld loon’ geschrapt. Vele spoorwegwerknemers leverden bij de aanvang van hun carrière loon in voor een ‘vaste betrekking’ (lees: statutaire betrekking). Er was dus een afspraak. De regering speelt hier blijkbaar graag werknemers tegen elkaar uit. ACOD Spoor is niet tegen een harmonisering, maar dan wel één naar ‘boven’. Geef iedereen een waardig pensioen, want degene die al pensioen geniet bij het spoor, weet dat het helemaal niet de vetpot is zoals het vaak wordt voorgesteld.

Minimale dienstverlening

Hier heeft de regering blijkbaar een ‘copy-paste-oefening’ gedaan in Word, want dit stond ook al in het vorige regeerakkoord. Alleen wordt het nu naar een andere minister en naar Wallonië doorgeschoven. De praktische uitwerking is zeer onduidelijk, want het zijn in eerste instantie de sociale partners (dus de NMBS en de vakbonden), die een regeling moeten uitwerken. De NMBS wil geen chaos creëren en voor de vakbonden is een minimale dienstverlening geen optie.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.