DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

De nieuwe structuur van de Belgische spoorwegen is nu vijf maanden in werking. In die periode is er vrij hevig en zeer intensief overleg gepleegd om te bepalen hoe we het overleg in de toekomst zullen organiseren. Nog steeds zijn niet alle vraagstukken over de totale structuur opgelost. De voorbije vijf maanden draaiden de spoorwegen dus op de knowhow van de mensen in uitvoerende dienst. Zij zorgden ervoor dat de treinen op tijd reden en rijden.

1.000.000 dagen achterstand

Sinds de uitrol van de nieuwe structuur focuste ACOD Spoor steeds op de dagelijkse problemen van personeel. We vestigden ook de aandacht van de directie daarop. We spreken onder andere over de tekorten en de achterstanden van gewerkte vrije dagen. Dit is niet onbelangrijk, gezien we na lang aandringen uiteindelijk het totaal van de achterstanden konden achterhalen. Het gaat om maar liefst 1.000.000 dagen. Bij het horen van dat getal werd het even stil. Het komt overeen met 7,36 miljoen overuren. Dit krijg je niet zomaar weggewerkt. Bijna een derde is voor rekening van Infrabel, de rest zit bij de NMBS.

Dit verschilt wordt verklaard door het feit dat Infrabel dagen heeft laten uitbetalen, niet naar de zin van ACOD Spoor overigens, aangezien dat toch een aantal arbeidsplaatsen kost. Uiteindelijk krijgen deze spoorwerknemers daardoor niet het welzijn op het werk dat ze verdienen. De werkdruk bleef even hoog en één jaar later lag hetzelfde probleem opnieuw op tafel van de Nationale Paritaire Subcommissie. Er is dus een structurele oplossing nodig om deze achterstand weg te werken en bovendien te voorkomen.

Lange lijst met wensen

We overlopen de belangrijkste problemen en eisen:

 

-    ACOD Spoor verwacht van dat de directie in een toekomstprotocol het engagement aangaat om een structurele oplossing uit te werken en na te leven, bijvoorbeeld door een contingent van het aantal personeelsleden te bepalen.

-    We moeten ook bespreken hoe we het personeel kunnen toelaten de achterstanden van de gepresteerde dagen op te nemen. Het bedrijf gedurende drie maanden sluiten, is immers geen optie. Bovendien mag het inlopen van de achterstanden niet tot gevolg hebben dat de werkdruk van de werkende collega’s toeneemt.

-    Ook de statutaire werkgelegenheid is een belangrijk thema, gekoppeld aan een kwalitatief luik. Dit hoofdstuk moet ruimte laten aan diverse dossiers die al op tafel lagen bij de Nationale Paritaire Commissie. We denken onder andere aan het dossier van de seinhuizen en van de carrière van de mensen van de baan. Ook het dossier van de medisch ongeschikten en mensen met een chronische ziekte mogen we niet uit het oog verliezen.

-    Wie deelneemt aan selectieproeven, moet uitzicht hebben op een nieuwe post of een vergoeding.

-    Opleidingen en bijscholingen zijn eveneens noodzakelijk voor bedrijf en werknemer, want een eventuele heroriëntering kan mogelijkheden bieden aan onze snel evoluerende maatschappij.

-    Verder moeten we ook waken over de koopkracht. Afhankelijk van welk budget het bedrijf ervoor uittrekt, moeten we ernaar streven dat iedere werknemer zijn inzet verzilverd ziet. Er bestaan hierover tal van discussiepunten en iedere graad verdient ook onder de loep te worden genomen en naar waarde te worden geschat.

-    Ook het sociaal luik mag zeker niet ontbreken. Hiervoor zou een sociaal charter een stap in de goede richting zijn.

-    Natuurlijk wenst ACOD Spoor ook dat we ruime aandacht aan de gepensioneerden blijven besteden.

-    Welzijn op het werk is een dagelijkse zorg van alle eenheden binnen de spoorweggroep, denken we maar aan de agressies. Dit is een maatschappelijk probleem, hiervoor zijn engagementen al genomen door het bedrijf. ACOD Spoor wil daarvan ook resultaten zien op het terrein.

-    Tot slot willen we bij de directie aandringen op een goed evenwicht tussen werk en privé.

 

Bij het schrijven van dit artikel waren de gesprekken nog gaande en bereidden de erkende vakbonden een basistekst voor. Over de tegeneisen van de directie is nog niets bekend. Die zouden wel eens stof kunnen doen opwaaien. HR-Rail zal de middenweg moeten vinden om uiteindelijk een aanvaardbaar akkoord te krijgen. Wordt vervolgd!

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.