DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

Ieder heeft zijn of haar plaats gekregen binnen de nieuwe tweeledige structuur van de NMBS. Enkele collega’s lopen momenteel nog dubbel met een andere collega, maar de directies maken zich sterk dat dit op korte termijn opgelost wordt. Daarmee zit het werk er echter niet op. De klokt tikt voort. Zo is bijvoorbeeld onze goederensector op sterven na dood…

 

 

Na alle scenario’s die zijn voorgesteld, bleek het slechtste scenario niet de oplossing. Wonderboys bestaan dus echt niet, hoewel ze zich steeds voordeden als de ultieme ‘fixers’. Wat nu? Zal DB Schenker de dienst uitmaken in de toekomst? Hierover blijken nog volop onderhandelingen te lopen. De eerste voorstellen waren van die aard, dat je ze naast het ABX-dossier kon klasseren. B-Logistics is een symbolische euro waard voor DB Schenker, maar men blijft geïnteresseerd.

Een andere versie kan zijn dat B-Logistics zich dermate organiseert, dat het zelfstandig kan overleven. Hiervoor is kapitaal nodig en een garantie op langdurige contracten. Het vraagt om een engagement van het bedrijfsleven – cruciaal voor de toekomst van deze bedrijven in de havens.

Loonkosten?

B-Logistics heeft nog een restwaarde van 135 miljoen euro. Die moet het toelaten de facturatie te realiseren voor het statutair personeel. In de volksmond zijn statutaire mensen vandaag te duur. Misschien moet die visie gezien worden in het licht van de huidige vraag-en-aanbodeconomie. Vele werkzoekenden verhogen de concurrentie op de arbeidsmarkt en dat drukt de kostprijs van arbeid.

Werknemers moeten voortdurend inleveren en flexibel zijn. De manier waarop werkgevers als het ware een syndicaat vormen, versterkt deze evolutie alleen maar. De media herhalen hun mantra: ‘De loonkosten zijn te hoog’ en ‘We kunnen het niet meer betalen’. Is dat niet evengoed een probleem van werknemers? Hoe langer, hoe meer mensen hebben problemen om de eindjes aan elkaar te knopen.

Het Belgisch probleem

Dat het fout loopt met het goederenvervoer per spoor in België, hoeft niet te verbazen. Als je start met een slecht plan, kom je nergens. Wanneer dat plan is opgemaakt door genieën die van spoorwegtransport geen kaas hebben gegeten, kom je al helemaal nergens. Wat mooi is in theorie, kan in de praktijk erg geldverslindend blijken.

Ondanks de gunsttarieven die ons eigen goederenvervoer heeft op de rijpaden, komt men er niet. De concurrentie is moordend en wordt doorgerekend aan de werknemer. Dit betekent: lagere lonen, beperkte opleiding en zo flexibel mogelijk werken. In die mate zelfs, dat sommige werknemers zowat hun bed kunnen maken op de werkvloer.

ACOD Spoor beseft dat België klein is en de afstanden beperkt – zeker in vergelijking met landen als Frankrijk en Duitsland. Hun trein een paar honderd kilometer verder laten rijden maakt weinig verschil in kostprijs. Daarom moet België vooral inzetten op de ontsluiting van de havens. Maar door de negatieve houding van de politiek ten aanzien van de spoorwegen, worden bedrijven weggejaagd en komt de tewerkstelling in de havens in het gedrang. Goederenvervoer uitbesteden is geen optie, want veel werkgelegenheid brengt dat ook niet bij. Werkgevers willen daarom besparen op de werkkrachten, maar daar krijg je ook maar weinig mensen mee aan de slag.

Goederen en reizigers: onscheidbaar

Wanneer het goederenvervoer in elkaar stuikt, is ook de gewone treinreiziger de pineut. Het was immers het goederenvervoer per spoor, dat de overheid de winst moest opleveren en de infrastructuur moest helpen ontwikkelen. Het was een win-win-situatie, want meer goederen betekende meer spoorlijnen en dus meer mogelijkheden om de historisch ‘goedkope’ werkkrachten te vervoeren. En dat deed de economie draaien.

Vandaag is de reiziger de melkkoe van het goederentransport. Elke treinreiziger draait op voor de stiefmoederlijke behandeling van ons goederentransport en wordt beloond met een gebrekkige dienstverlening.

Er is nu wel sprake van een nieuw transportplan, maar rekening houdend met gelijke middelen, betekent dit minder en minder frequente treinen. De tak afzagen waar je zelf op zit, wat brengt dat op? Tenzij je een bank bent…

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.