DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN


ACOD
SPOOR verneemt dat een vakorganisatie beslist heeft onmiddellijk een stakingsaanzegging in te dienen naar aanleiding van personeelstekorten bij treinbegeleiding.

ACOD Spoor heeft zelf op 1 juli de alarmbelprocedure opgestart. Op 10 juli werd er een verzoeningsvergadering gehouden met de directie. In die verzoeningsvergadering werden korte-termijn maatregelen overeengekomen en het organiseren van paritaire werkgroepen met een resultaatgericht engagement van de directie. Maandag 22 juli is er een eerste werkgroep om de afspraken van de verzoeningsvergadering verder uit te werken. We verwachten maandag dan ook een eerste doorbraak. Wij willen eerst alle kansen benutten in het kader van de sociale dialoog.

De personeelstekorten hebben een impact op het welzijn van de betrokken personeelsleden, eveneens op hun gezinsleven. De NMBS is volop een aanwervingsoffensief aan het houden maar dit is geen oplossing op korte termijn.

ACOD SPOOR pleit voor een stappenplan met de focus op oorzaken en oplossingen en niet langer op de gevolgen van de oorzaken. Er dienen analyses gedaan te worden met de nodige zelfkritiek op directieniveau. De resultaten van de analyses moeten resulteren in concrete acties mét een resultaatgericht engagement van de directie: geen personeelstekorten meer in de toekomst! De NMBS heeft het resultaatgericht engagement opgenomen

We zijn tevens van mening dat de lopende aanwervingscampagnes alle kansen moeten krijgen om zoveel mogelijk mensen te overtuigen te solliciteren voor de job van treinbegeleid(st)er. Het is belangrijk dat mogelijke kandidaten weten dat de NMBS vele kansen biedt aan mensen die op zoek zijn naar een persoonlijke uitdaging in een bedrijf met werkzekerheid!
Dit geldt bovendien niet alleen voor treinbegeleiding. Ook andere spoorwegbedienden zijn dringend op zoek naar nieuwe collega’s.

Voor ACOD Spoor zijn de personeelstekorten immers niet beperkt tot treinbegeleiding. We wijzen ook op de besparingen bij loket- en stationspersoneel. Ook daar dienen er gesprekken te volgen. We stellen vast dat de NMBS volop aanwervingen organiseert, maar we willen dat de dienstverlening in de stations gegarandeerd blijft en niet beperkt op basis van budgettaire mogelijkheden. In die zin zal ACOD Spoor een onderhoud vragen met Minister Bellot en – hopelijk – in de nabije toekomst met de verantwoordelijke minister van de nieuwe regering.

Het spoorwegpersoneel heeft de voorbije jaren ingeleverd. Het is tijd dat dit beloond wordt met een positief signaal van de regering door de NMBS zekerheid te bieden met betrekking tot de liberalisering. We pleiten bovendien nog steeds voor éénmaking van het bedrijf wat een fikse besparing zou opleveren wat betreft het management en bovenal de spoorwegen een betere dienstverlening naar de reizigers toe zal garanderen inzake stiptheid en communicatie.

Tijdens de verzoeningsvergadering zijn we met directie B-PT volgende afspraken en korte termijn acties overeengekomen:

A. De directie voert op onze vraag een analyse uit met betrekking tot de oorzaken van de personeelstekorten. Er worden op korte termijn - en periodiek – paritaire werkgroepen georganiseerd met een resultaatgerichte engagement. De doelstelling is het opzetten van een stappenplan om de problematiek van personeelstekorten te voorkomen. De werkgroepen zullen zich focussen op verschillende indicatoren: kaderberekening, noden op het terrein (transportplan, deeltijdse arbeid, spoorwerken Infrabel,…), gerichte en competitieve aanwervingen (valorisatie ervaring), werkomgeving, psychosociale belasting, intensiteit van de prestaties, samenwerking met Infrabel (BNX), ...

Doelstelling: personeelstekorten in de toekomst vermijden en werkvreugde optimaliseren

B. Omkadering (lokaal en centrale diensten) wordt voorlopig maximaal ingezet en zolang het nodig is (niet beperkend tot de zomerperiode)

C. Beperken van plantondiensten en het optimaliseren en efficiënt inzetten van extra-treinen (op basis van verwachte bezettingspercentage) tijdens de zomermaanden

D. Herziening van de reguliere proef “eerste treinbegeleider” (focus op praktische kennis)

ACOD spoor

Surf naar http://www.despoorwegenwervenaan.be