DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

ACOD SPOOR en CGSP CHEMINOTS nemen meer dan de helft van de mandaten in bij de eerste sociale verkiezingen Belgische Spoorwegen: 302 van de 523 mandaten (58%)

We zijn bijzonder tevreden en fier met dit resultaat en wensen iedereen die hieraan heeft meegewerkt te bedanken voor de geleverde inspanningen. Dit huzarenstuk werd afgeleverd door onze militanten die in moeilijke omstandigheden hebben doorgezet. In tijden van onrealistische besparingen en het moeizaam behouden van onze sociale verworvenheden onder druk van deze regering, is het niet makkelijk om als erkende organisatie dergelijk resultaat neer te zetten. Onze syndicale oppositie tegen deze afbraakpolitiek werd beloond door de kiezers. We danken al onze kiezers voor het vertrouwen en waarderen het ten zeerste dat sommigen zich daarvoor ver moesten verplaatsen.

We danken de medewerkers van HR-Rail, NMBS en Infrabel die de sociale verkiezingen in goede banen hebben geleid.

ACOD SPOOR heeft bewust gekozen voor een positieve campagne. Deze ging uitsluitend over onze eigen programmapunten met de nadruk op eenheid onder het personeel en met veel respect naar onze syndicale partners toe. De polariserende campagnes laten we graag over aan bepaalde politieke tenoren. Wij hebben gekozen voor respect en collegialiteit met een duidelijke oproep om te gaan stemmen. Het personeel heeft die oproep positief beantwoord en ACOD Spoor een duidelijk mandaat gegeven om de komende zes jaar te strijden voor zijn veiligheid, zekerheid en waardigheid.

ACOD SPOOR zal zoals steeds haar verantwoordelijkheid opnemen en de verkozen kandidaten begeleiden in hun syndicale opdracht. We zijn ervan overtuigd dat ze geweldig werk zullen afleveren in samenwerking met de verkozenen van onze syndicale partners. We wensen de verkozenen van de andere syndicale organisaties te feliciteren en kijken uit naar een vruchtbare samenwerking in de comités.

De Belgische Spoorwegen staan aan de voordeur van de liberalisering en als vakbond zijn we  alert voor de politieke voorkeur van sommigen om de NMBS te privatiseren. ACOD Spoor is ervan overtuigd dat we samen met de andere syndicale organisaties een gemeenschappelijk front zullen vormen ter verdediging van de belangen van het voltallig spoorwegpersoneel en die van de reizigers. Wij gaan volop voor een maximale dienstverlening. De Belgische spoorwegen moeten een openbare dienst blijven ten dienste van de reizigers en toegankelijk voor elke portemonnee.

Want de spoorwegen verbinden mensen.