DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN


Het spoorwegpersoneel krijgt van de reiziger een ‘grote onderscheiding’. De minister is gebuisd. In zijn herkansing.

De waarderingscijfers van de reizigers voor het spoorwegpersoneel zijn hoog en een constante factor in de statistieken. Die van stiptheid, communicatie en comfort zijn daarentegen ronduit slecht.

Het is een publiek geheim dat de splitsing van de Belgische Spoorwegen in 2005 hiervan de oorzaak is. Daarnaast vond deze regering het nodig om onrealistische besparingen door te voeren. De trein sponsort de bedrijfswagen. Het resultaat van deze idiote spoorwegvisie ervaren reizigers en personeelsleden dag na dag.

Minister Bellot heeft het klaar gespeeld om in plaats van stilletjes te zwijgen en in de spiegel te kijken, het personeel dat het maximale presteert met minimale middelen in een onwerkbare structuur, te schofferen door zijn analyse van de vertragingen te wijten aan diezelfde personeelsleden.

Il faut le faire.

Minister Bellot wordt, na een zoveelste deliberatie, gebuisd.

Het spoorwegpersoneel voelt zich verder niet geroepen om te reageren op een dolende minister. Er is meer analysevermogen in de zandbak van de kleuterschool om de hoek.

Het personeel en de reizigers willen oplossingen en een duurzaam mobiliteitsbeleid.

ACOD Spoor adviseert de minister om erover na te denken in zijn dienstwagen.

In de file.