DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

Op maandag 26 november werden we door het kabinet van Binnenlandse Zaken (Minister Jambon) ontvangen voor overleg met betrekking tot de nominatieve naamplaatjes die de betrokken personeelsleden van de NMBS dienen te dragen door de nieuwe wet op de politie van de spoorwegen (administratieve boetes).

Dit onderhoud is in navolging van ons overleg met het kabinet van Minister Bellot. Het kabinet heeft onze reeds gekende argumenten genotuleerd en zal deze onderzoeken.

We vragen een numerieke badge. Gezien het aantal betrokken personeelsleden beperkt is tot een getal van maximum vier cijfers, kan de numerieke badge ook beperkt worden tot vier cijfers. Dit bewaart niet alleen de privacy van het personeelslid, maar vergemakkelijkt de herkenbaarheid voor de klanten. Een eventuele vergissing van cijfer kan gemakkelijk gecorrigeerd worden gezien men de treinnummer steeds kan koppelen met het aanwezige treinpersoneel. Dit geldt ook voor het stationspersoneel. We hebben het kabinet duidelijk gemaakt dat de drempel laag ligt om de confrontatie op te zoeken met een treinbegeleider of stationsmedewerker in zijn of haar persoonlijke levenssfeer.

Daar het gaat om een beslissing IKW (Interkabinettenwerkgroep) vraagt het kabinet Jambon ons om eveneens contact op te nemen met de kabinetten van de vice-premiers van de twee andere meerderheidspartijen: Minister Peeters (CD&V) en minister De Croo (O-VLD).

Gezien onze indruk bevestigd wordt dat de verschillende kabinetten van deze regering niet op één lijn zitten wat betreft hun standpunt over het dossier van de naamplaatjes, wil ACOD Spoor graag de rol opnemen van ‘interkabinettaire bemiddelaar’ (!) tussen de verschillende kabinetten.

We hopen dat de betrokken kabinetten onze ‘bemiddelende’ rol weten te waarderen zoals het betaamt in een democratie met respect voor de sociale partners.